Dakki A As
Juridisk navn:  Dakki A As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 98 Smedasundet 97 Fax:
5501 Haugesund 5525 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 921973063
Aksjekapital: 52.500 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/22/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: 924.000
Egenkapital: 6.667.000
Regnskap for  Dakki A As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -1.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter 925.000
Finanskostnader 0
Finans 925.000
Resultat før skatt 924.000
Skattekostnad -6.000
Årsresultat 917.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.427.000
Sum omløpsmidler 3.353.000
Sum eiendeler 6.780.000
Sum opptjent egenkapital 417.000
Sum egenkapital 6.667.000
Sum langsiktig gjeld 6.000
Sum kortsiktig gjeld 106.000
Sum gjeld og egenkapital 6.779.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.000
Driftskostnader -1.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter 925.000
Finanskostnader 0
Finans 925.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -500.000
Årsresultat 917.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.427.000
Sum anleggsmidler 3.427.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 1.037.000
Kasse, bank 565.000
Sum omløpsmidler 3.353.000
Sum eiendeler 6.780.000
Sum opptjent egenkapital 417.000
Sum egenkapital 6.667.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 6.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte -500.000
Annen kortsiktig gjeld 106.000
Sum kortsiktig gjeld 106.000
Sum gjeld og egenkapital 6.779.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.247.000
Likviditetsgrad 1 31.6
Likviditetsgrad 2 31.6
Soliditet 98.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 13.6
Signatur
24.12.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex