Dakki Drift As
Juridisk navn:  Dakki Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 98 Smedasundet 97 Fax:
5501 Haugesund 5525 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 917998620
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/6/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
33.33%
Egenkapital  
  
-0.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 500.000 375.000 369.000
Egenkapital: 17.121.000 17.124.000 17.127.000
Regnskap for  Dakki Drift As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader 0 0 -6.000
Driftsresultat 0 0 -6.000
Finansinntekter 500.000 375.000 375.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 500.000 375.000 375.000
Resultat før skatt 500.000 375.000 369.000
Skattekostnad -3.000 -3.000 -1.000
Årsresultat 497.000 372.000 368.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.104.000 17.104.000 17.104.000
Sum omløpsmidler 898.000 774.000 399.000
Sum eiendeler 18.002.000 17.878.000 17.503.000
Sum opptjent egenkapital 0 -3.000 0
Sum egenkapital 17.121.000 17.124.000 17.127.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 878.000 751.000 375.000
Sum gjeld og egenkapital 18.002.000 17.878.000 17.503.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -6.000
Driftskostnader 0 0 -6.000
Driftsresultat 0 0 -6.000
Finansinntekter 500.000 375.000 375.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 500.000 375.000 375.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -500.000 -375.000 -375.000
Årsresultat 497.000 372.000 368.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 17.104.000 17.104.000 17.104.000
Sum anleggsmidler 17.104.000 17.104.000 17.104.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 875.000 375.000 375.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 23.000 24.000 24.000
Sum omløpsmidler 898.000 774.000 399.000
Sum eiendeler 18.002.000 17.878.000 17.503.000
Sum opptjent egenkapital 0 -3.000 0
Sum egenkapital 17.121.000 17.124.000 17.127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 3.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 375.000 375.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 1.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 3.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -500.000 -375.000 -375.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 878.000 751.000 375.000
Sum gjeld og egenkapital 18.002.000 17.878.000 17.503.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000 23.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1 1.1
Soliditet 95.1 95.8 97.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 2.8 2.1 2.1
Signatur
04.11.2016
Prokurister
04.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex