Dakmed AS
Juridisk navn:  Dakmed AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75168609
Loftfjellveien 17 Loftfjellveien 17 Fax:
8614 Mo I Rana 8614 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 963670923
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/2/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Lofotrevisjon AS
Regnskapsfører: Adwice Vest-Lofoten As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.29%
Resultat  
  
-36.79%
Egenkapital  
  
10.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.146.000 3.253.000 3.152.000 3.084.000 3.016.000
Resultat: 964.000 1.525.000 1.315.000 1.384.000 1.450.000
Egenkapital: 7.093.000 6.396.000 5.157.000 4.172.000 9.069.000
Regnskap for  Dakmed AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.146.000 3.253.000 3.152.000 3.084.000 3.016.000
Driftskostnader -1.993.000 -1.997.000 -1.825.000 -2.066.000 -1.790.000
Driftsresultat 1.152.000 1.256.000 1.328.000 1.018.000 1.225.000
Finansinntekter -187.000 269.000 -13.000 366.000 226.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans -187.000 269.000 -13.000 366.000 225.000
Resultat før skatt 964.000 1.525.000 1.315.000 1.384.000 1.450.000
Skattekostnad -267.000 -286.000 -330.000 -281.000 -349.000
Årsresultat 697.000 1.239.000 985.000 1.103.000 1.102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 575.000 745.000 40.000 40.000 40.000
Sum omløpsmidler 7.365.000 6.332.000 5.931.000 4.695.000 9.710.000
Sum eiendeler 7.940.000 7.077.000 5.971.000 4.735.000 9.750.000
Sum opptjent egenkapital 6.993.000 6.296.000 5.057.000 4.072.000 8.969.000
Sum egenkapital 7.093.000 6.396.000 5.157.000 4.172.000 9.069.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 11.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 845.000 670.000 814.000 564.000 681.000
Sum gjeld og egenkapital 7.940.000 7.077.000 5.971.000 4.736.000 9.750.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.394.000 2.420.000 2.422.000 2.351.000 2.262.000
Andre inntekter 752.000 833.000 731.000 732.000 754.000
Driftsinntekter 3.146.000 3.253.000 3.152.000 3.084.000 3.016.000
Varekostnad -13.000 -11.000 -9.000 -8.000 -9.000
Lønninger -653.000 -651.000 -648.000 -646.000 -652.000
Avskrivning -169.000 -141.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.158.000 -1.194.000 -1.168.000 -1.412.000 -1.129.000
Driftskostnader -1.993.000 -1.997.000 -1.825.000 -2.066.000 -1.790.000
Driftsresultat 1.152.000 1.256.000 1.328.000 1.018.000 1.225.000
Finansinntekter -187.000 269.000 -13.000 366.000 226.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans -187.000 269.000 -13.000 366.000 225.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 697.000 1.239.000 985.000 1.103.000 1.102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 535.000 704.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 535.000 704.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 41.000 40.000 40.000 40.000
Sum anleggsmidler 575.000 745.000 40.000 40.000 40.000
Varebeholdning 0 607.000 607.000 607.000 607.000
Kundefordringer 553.000 715.000 543.000 388.000 429.000
Andre fordringer 640.000 27.000 14.000 17.000 15.000
Sum investeringer 2.479.000 2.520.000 2.272.000 2.309.000 2.021.000
Kasse, bank 3.693.000 2.462.000 2.494.000 1.374.000 6.638.000
Sum omløpsmidler 7.365.000 6.332.000 5.931.000 4.695.000 9.710.000
Sum eiendeler 7.940.000 7.077.000 5.971.000 4.735.000 9.750.000
Sum opptjent egenkapital 6.993.000 6.296.000 5.057.000 4.072.000 8.969.000
Sum egenkapital 7.093.000 6.396.000 5.157.000 4.172.000 9.069.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 11.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 11.000 0 0 0
Leverandørgjeld 163.000 201.000 291.000 84.000 133.000
Betalbar skatt 276.000 275.000 330.000 281.000 349.000
Skyldig offentlige avgifter 75.000 61.000 61.000 62.000 63.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 331.000 134.000 132.000 136.000 136.000
Sum kortsiktig gjeld 845.000 670.000 814.000 564.000 681.000
Sum gjeld og egenkapital 7.940.000 7.077.000 5.971.000 4.736.000 9.750.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.520.000 5.662.000 5.117.000 4.131.000 9.029.000
Likviditetsgrad 1 8.7 9.5 7.3 8.3 14.3
Likviditetsgrad 2 8.7 8.5 6.5 7.3 13.4
Soliditet 89.3 90.4 86.4 88.1 93.0
Resultatgrad 36.6 38.6 42.1 33.0 40.6
Rentedekningsgrad 1451.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 12.2 21.5 2 29.2 14.9
Signatur
19.07.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
19.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex