Daknor AS
Juridisk navn:  Daknor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40006340
Nustadkroken 5 Storgata 9 Fax:
3970 Langesund 3970 Langesund
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 992476184
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/3/2008 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
60.63%
Resultat  
  
137.66%
Egenkapital  
  
231.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 355.000 221.000 336.000 425.000 519.000
Resultat: 183.000 77.000 48.000 107.000 12.000
Egenkapital: 116.000 -88.000 -164.000 -212.000 -320.000
Regnskap for  Daknor AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 355.000 221.000 336.000 425.000 519.000
Driftskostnader -173.000 -144.000 -279.000 -286.000 -482.000
Driftsresultat 182.000 77.000 56.000 140.000 37.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -9.000 -32.000 -26.000
Finans 1.000 0 -8.000 -32.000 -26.000
Resultat før skatt 183.000 77.000 48.000 107.000 12.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 183.000 77.000 48.000 107.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.000 0 0
Sum omløpsmidler 172.000 106.000 119.000 143.000 62.000
Sum eiendeler 172.000 106.000 120.000 143.000 62.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 -187.000 -264.000 -312.000 -420.000
Sum egenkapital 116.000 -88.000 -164.000 -212.000 -320.000
Sum langsiktig gjeld 154.000 249.000 292.000 150.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld -97.000 -54.000 -9.000 205.000 232.000
Sum gjeld og egenkapital 173.000 108.000 119.000 143.000 62.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 355.000 221.000 336.000 425.000 519.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 355.000 221.000 336.000 425.000 519.000
Varekostnad -121.000 -79.000 -159.000 -134.000 -216.000
Lønninger 0 0 0 -10.000 2.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -65.000 -120.000 -142.000 -268.000
Driftskostnader -173.000 -144.000 -279.000 -286.000 -482.000
Driftsresultat 182.000 77.000 56.000 140.000 37.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -9.000 -32.000 -26.000
Finans 1.000 0 -8.000 -32.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 183.000 77.000 48.000 107.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 1.000 0 0
Varebeholdning 34.000 38.000 30.000 81.000 32.000
Kundefordringer -1.000 50.000 70.000 46.000 20.000
Andre fordringer 11.000 13.000 6.000 15.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 128.000 5.000 13.000 0 2.000
Sum omløpsmidler 172.000 106.000 119.000 143.000 62.000
Sum eiendeler 172.000 106.000 120.000 143.000 62.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 -187.000 -264.000 -312.000 -420.000
Sum egenkapital 116.000 -88.000 -164.000 -212.000 -320.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 144.000 143.000
Sum langsiktig gjeld 154.000 249.000 292.000 150.000 150.000
Leverandørgjeld 9.000 34.000 6.000 46.000 73.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -5.000 -5.000 11.000 15.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -101.000 -84.000 -25.000 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld -97.000 -54.000 -9.000 205.000 232.000
Sum gjeld og egenkapital 173.000 108.000 119.000 143.000 62.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 269.000 160.000 128.000 -62.000 -170.000
Likviditetsgrad 1 -1.8 -2 -13. 0.7 0.3
Likviditetsgrad 2 -1.4 -1.3 -9.9 0.4 0.2
Soliditet 67.1 -82.2 -137.8 -148.3 -516.1
Resultatgrad 51.3 34.8 16.7 32.9 7.1
Rentedekningsgrad 6.2 4.4 1.4
Gjeldsgrad 0.5 -2.2 -1.7 -1.7 -1.2
Total kapitalrentabilitet 105.8 7 47.9 97.9 59.7
Signatur
28.02.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.02.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex