Dako Holding As
Juridisk navn:  Dako Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Breilibakken 1 Breilibakken 1 Fax:
2820 Nordre Toten 2820 Nordre Toten
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 913074378
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-33.43%
Egenkapital  
  
50.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.133.000 1.702.000 363.000 64.000 73.000
Egenkapital: 3.357.000 2.225.000 523.000 160.000 96.000
Regnskap for  Dako Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -30.000 -20.000 -17.000 -11.000 0
Driftsresultat -30.000 -20.000 -17.000 -11.000 0
Finansinntekter 1.200.000 1.794.000 380.000 75.000 73.000
Finanskostnader -38.000 -72.000 0 0 0
Finans 1.162.000 1.722.000 380.000 75.000 73.000
Resultat før skatt 1.133.000 1.702.000 363.000 64.000 73.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.133.000 1.702.000 363.000 64.000 73.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.842.000 3.858.000 330.000 346.000 275.000
Sum omløpsmidler 1.202.000 1.957.000 398.000 19.000 77.000
Sum eiendeler 5.044.000 5.815.000 728.000 365.000 352.000
Sum opptjent egenkapital 3.327.000 2.195.000 493.000 130.000 66.000
Sum egenkapital 3.357.000 2.225.000 523.000 160.000 96.000
Sum langsiktig gjeld 710.000 2.685.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 977.000 906.000 206.000 206.000 256.000
Sum gjeld og egenkapital 5.044.000 5.816.000 729.000 366.000 352.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -16.000 -16.000 -16.000 -9.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -4.000 -1.000 -2.000 0
Driftskostnader -30.000 -20.000 -17.000 -11.000 0
Driftsresultat -30.000 -20.000 -17.000 -11.000 0
Finansinntekter 1.200.000 1.794.000 380.000 75.000 73.000
Finanskostnader -38.000 -72.000 0 0 0
Finans 1.162.000 1.722.000 380.000 75.000 73.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.133.000 1.702.000 363.000 64.000 73.000
Balanse detaljer          
Goodwill 23.000 39.000 55.000 72.000 0
Sum Immatrielle midler 23.000 39.000 55.000 72.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.819.000 3.819.000 275.000 275.000 275.000
Sum anleggsmidler 3.842.000 3.858.000 330.000 346.000 275.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.200.000 1.860.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 97.000 398.000 19.000 77.000
Sum omløpsmidler 1.202.000 1.957.000 398.000 19.000 77.000
Sum eiendeler 5.044.000 5.815.000 728.000 365.000 352.000
Sum opptjent egenkapital 3.327.000 2.195.000 493.000 130.000 66.000
Sum egenkapital 3.357.000 2.225.000 523.000 160.000 96.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 710.000 2.685.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 977.000 906.000 206.000 206.000 256.000
Sum kortsiktig gjeld 977.000 906.000 206.000 206.000 256.000
Sum gjeld og egenkapital 5.044.000 5.816.000 729.000 366.000 352.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 225.000 1.051.000 192.000 -187.000 -179.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.2 1.9 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 1.2 2.2 1.9 0.1 0.4
Soliditet 66.6 38.3 71.7 43.7 27.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.8 -0.3
Gjeldsgrad 0.5 1.6 0.4 1.3 2.7
Total kapitalrentabilitet 23.2 30.5 49.8 17.5 20.7
Signatur
20.01.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.01.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex