Dako Instrumec AS
Juridisk navn:  Dako Instrumec AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22763980
Postboks 4814 C/O Amesto Accounthouse As Smeltedigelen 1 Fax: 23140542
0422 Oslo 195 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 938114005
Aksjekapital: 970.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1986 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: instrumec as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-65.57%
Resultat  
  
-70.21%
Egenkapital  
  
5.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 630.000 1.830.000 2.432.000 1.133.000 2.023.000
Resultat: 530.000 1.779.000 2.433.000 984.000 1.695.000
Egenkapital: 8.100.000 7.692.000 6.340.000 4.516.000 3.798.000
Regnskap for  Dako Instrumec AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 630.000 1.830.000 2.432.000 1.133.000 2.023.000
Driftskostnader -103.000 -51.000 -99.000 -182.000 -360.000
Driftsresultat 527.000 1.779.000 2.333.000 950.000 1.662.000
Finansinntekter 3.000 0 100.000 34.000 33.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 2.000 0 100.000 34.000 33.000
Resultat før skatt 530.000 1.779.000 2.433.000 984.000 1.695.000
Skattekostnad -122.000 -427.000 -609.000 -267.000 -227.000
Årsresultat 408.000 1.352.000 1.825.000 718.000 1.469.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 6.000 7.068.000 4.667.000 4.022.000
Sum omløpsmidler 8.248.000 8.398.000 127.000 3.000 3.000
Sum eiendeler 8.253.000 8.404.000 7.195.000 4.670.000 4.025.000
Sum opptjent egenkapital 7.130.000 6.722.000 5.370.000 3.546.000 2.828.000
Sum egenkapital 8.100.000 7.692.000 6.340.000 4.516.000 3.798.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 248.000 52.000 0
Sum kortsiktig gjeld 152.000 712.000 606.000 102.000 227.000
Sum gjeld og egenkapital 8.252.000 8.404.000 7.194.000 4.670.000 4.025.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 630.000 1.830.000 2.432.000 1.133.000 2.023.000
Driftsinntekter 630.000 1.830.000 2.432.000 1.133.000 2.023.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -103.000 -51.000 -99.000 -182.000 -360.000
Driftskostnader -103.000 -51.000 -99.000 -182.000 -360.000
Driftsresultat 527.000 1.779.000 2.333.000 950.000 1.662.000
Finansinntekter 3.000 0 100.000 34.000 33.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 2.000 0 100.000 34.000 33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 408.000 1.352.000 1.825.000 718.000 1.469.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 6.000 8.000 10.000 175.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 7.060.000 4.657.000 3.848.000
Sum anleggsmidler 5.000 6.000 7.068.000 4.667.000 4.022.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 240.000 1.335.000 125.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.008.000 7.063.000 2.000 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 8.248.000 8.398.000 127.000 3.000 3.000
Sum eiendeler 8.253.000 8.404.000 7.195.000 4.670.000 4.025.000
Sum opptjent egenkapital 7.130.000 6.722.000 5.370.000 3.546.000 2.828.000
Sum egenkapital 8.100.000 7.692.000 6.340.000 4.516.000 3.798.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 248.000 52.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 121.000 712.000 606.000 102.000 227.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 152.000 712.000 606.000 102.000 227.000
Sum gjeld og egenkapital 8.252.000 8.404.000 7.194.000 4.670.000 4.025.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.096.000 7.686.000 -479.000 -99.000 -224.000
Likviditetsgrad 1 54.3 11.8 0.2 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 54.3 11.8 0.2 0.1 0.1
Soliditet 98.2 91.5 88.1 96.7 94.4
Resultatgrad 83.7 97.2 95.9 83.8 82.2
Rentedekningsgrad 5
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.4 21.2 33.8 21.1 42.1
Signatur
07.11.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex