Dako Norge
Juridisk navn:  Dako Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23140540
Postboks 4814 Nydalen Nydalsveien 33 Fax: 23006001
0422 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977523575
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/20/1997
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Ernst & Young As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.61%
Resultat  
  
-10.65%
Egenkapital  
  
7.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 22.990.000 24.357.000 22.756.000 21.247.000 16.481.000
Resultat: 629.000 704.000 762.000 404.000 713.000
Egenkapital: 6.712.000 6.248.000 5.752.000 5.208.000 4.931.000
Regnskap for  Dako Norge
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 22.990.000 24.357.000 22.756.000 21.247.000 16.481.000
Driftskostnader -22.437.000 -23.659.000 -22.175.000 -20.933.000 -15.866.000
Driftsresultat 553.000 697.000 580.000 314.000 614.000
Finansinntekter 80.000 253.000 191.000 99.000 117.000
Finanskostnader -5.000 -245.000 -9.000 -10.000 -17.000
Finans 75.000 8.000 182.000 89.000 100.000
Resultat før skatt 629.000 704.000 762.000 404.000 713.000
Skattekostnad -166.000 -207.000 -218.000 -126.000 -209.000
Årsresultat 463.000 497.000 544.000 277.000 504.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.000 128.000 381.000 286.000 680.000
Sum omløpsmidler 9.559.000 11.797.000 10.493.000 10.573.000 8.383.000
Sum eiendeler 9.657.000 11.925.000 10.874.000 10.859.000 9.063.000
Sum opptjent egenkapital 0 6.248.000 5.752.000 5.208.000 4.931.000
Sum egenkapital 6.712.000 6.248.000 5.752.000 5.208.000 4.931.000
Sum langsiktig gjeld 588.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.358.000 5.677.000 5.122.000 5.651.000 4.132.000
Sum gjeld og egenkapital 9.658.000 11.925.000 10.874.000 10.859.000 9.063.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.990.000 24.357.000 22.756.000 21.247.000 16.481.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 22.990.000 24.357.000 22.756.000 21.247.000 16.481.000
Varekostnad -17.421.000 -18.240.000 -16.316.000 -13.789.000 -10.893.000
Lønninger -2.834.000 -3.329.000 -3.611.000 -4.518.000 -2.690.000
Avskrivning 0 -63.000 -116.000 -221.000 -233.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.182.000 -2.027.000 -2.132.000 -2.405.000 -2.050.000
Driftskostnader -22.437.000 -23.659.000 -22.175.000 -20.933.000 -15.866.000
Driftsresultat 553.000 697.000 580.000 314.000 614.000
Finansinntekter 80.000 253.000 191.000 99.000 117.000
Finanskostnader -5.000 -245.000 -9.000 -10.000 -17.000
Finans 75.000 8.000 182.000 89.000 100.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 463.000 497.000 544.000 277.000 504.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 98.000 128.000 95.000 147.000 134.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 286.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 139.000 546.000
Sum varige driftsmidler 0 0 286.000 139.000 546.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 98.000 128.000 381.000 286.000 680.000
Varebeholdning 637.000 523.000 203.000 322.000 398.000
Kundefordringer 2.853.000 4.123.000 3.386.000 2.426.000 2.134.000
Andre fordringer 0 70.000 300.000 61.000 326.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.069.000 1.910.000 497.000 1.390.000 785.000
Sum omløpsmidler 9.559.000 11.797.000 10.493.000 10.573.000 8.383.000
Sum eiendeler 9.657.000 11.925.000 10.874.000 10.859.000 9.063.000
Sum opptjent egenkapital 0 6.248.000 5.752.000 5.208.000 4.931.000
Sum egenkapital 6.712.000 6.248.000 5.752.000 5.208.000 4.931.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 3.122.000 2.332.000 2.124.000 1.710.000
Sum langsiktig gjeld 588.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 6.000 249.000 4.000 108.000
Betalbar skatt 137.000 240.000 77.000 139.000 227.000
Skyldig offentlige avgifter 524.000 886.000 1.135.000 1.510.000 835.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.697.000 1.423.000 1.330.000 1.874.000 1.252.000
Sum kortsiktig gjeld 2.358.000 5.677.000 5.122.000 5.651.000 4.132.000
Sum gjeld og egenkapital 9.658.000 11.925.000 10.874.000 10.859.000 9.063.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.201.000 6.120.000 5.371.000 4.922.000 4.251.000
Likviditetsgrad 1 4.1 2.1 2.0 1.9 2.0
Likviditetsgrad 2 3.8 2.0 2.1 1.9 2.0
Soliditet 69.5 52.4 52.9 48.0 54.4
Resultatgrad 2.4 2.9 2.5 1.5 3.7
Rentedekningsgrad 126.6 3.9 85.7 41.3 43.0
Gjeldsgrad 0.4 0.9 0.9 1.1 0.8
Total kapitalrentabilitet 6.6 8.0 7.1 3.8 8.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex