Dakon DA
Juridisk navn:  Dakon DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61347660
Postboks 94 Gamlevegen 3 Fax: 61347670
2901 Fagernes 2900 Fagernes
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Aurdal
Org.nr: 971223057
Aksjekapital: 131.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/22/1995
Foretakstype: DA
Utvikling:
Omsetning  
  
22.45%
Resultat  
  
147.73%
Egenkapital  
  
495.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 709.000 579.000 509.000 463.000 442.000
Resultat: 109.000 44.000 13.000 13.000 -30.000
Egenkapital: 131.000 22.000 -22.000 -35.000 -48.000
Regnskap for  Dakon DA
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 709.000 579.000 509.000 463.000 442.000
Driftskostnader -600.000 -535.000 -496.000 -451.000 -472.000
Driftsresultat 109.000 44.000 13.000 13.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 109.000 44.000 13.000 13.000 -30.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 109.000 44.000 13.000 13.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 143.000 78.000 26.000 11.000 0
Sum eiendeler 209.000 88.000 36.000 21.000 10.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 131.000 22.000 -22.000 -35.000 -48.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 77.000 66.000 58.000 56.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 208.000 88.000 36.000 21.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 709.000 579.000 509.000 463.000 442.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 709.000 579.000 509.000 463.000 442.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -322.000 -300.000 -292.000 -286.000 -278.000
Avskrivning -24.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -254.000 -235.000 -204.000 -165.000 -194.000
Driftskostnader -600.000 -535.000 -496.000 -451.000 -472.000
Driftsresultat 109.000 44.000 13.000 13.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 109.000 44.000 13.000 13.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 56.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 56.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 66.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 18.000 6.000 2.000 -8.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 133.000 60.000 20.000 9.000 8.000
Sum omløpsmidler 143.000 78.000 26.000 11.000 0
Sum eiendeler 209.000 88.000 36.000 21.000 10.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 131.000 22.000 -22.000 -35.000 -48.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 8.000 4.000 2.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 8.000 8.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 33.000 28.000 17.000 19.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 29.000 29.000 28.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 77.000 66.000 58.000 56.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 208.000 88.000 36.000 21.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 66.000 12.000 -32.000 -45.000 -58.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.2 0.4 0.2 0.0
Likviditetsgrad 2 1.9 1.2 0.4 0.2 0.1
Soliditet 6 2 -61.1 -166.7 -480.0
Resultatgrad 15.4 7.6 2.6 2.8 -7.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 3 -2.6 -1.6 -1.2
Total kapitalrentabilitet 52.4 5 36.1 61.9 -310.0
Signatur
17.01.2020
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex