Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dakur As
Juridisk navn:  Dakur As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Dagrun Wiik Gjerde C/O Dagrun Wiik Gjerde Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 896312022
Aksjekapital: 105.810 NOK
Etableringsdato: 9/24/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Contabile As
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-28.86%
Egenkapital  
  
12.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 9.047.000 12.717.000 2.162.000 2.496.000 1.497.000
Egenkapital: 43.572.000 38.565.000 25.932.000 25.777.000 25.284.000
Regnskap for  Dakur As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -208.000 -40.000 -47.000 -62.000 -51.000
Driftsresultat -208.000 -40.000 -47.000 -62.000 -51.000
Finansinntekter 9.255.000 12.756.000 2.263.000 2.562.000 1.555.000
Finanskostnader 0 0 -53.000 -3.000 -7.000
Finans 9.255.000 12.756.000 2.210.000 2.559.000 1.548.000
Resultat før skatt 9.047.000 12.717.000 2.162.000 2.496.000 1.497.000
Skattekostnad -40.000 -84.000 -8.000 -3.000 -4.000
Årsresultat 9.007.000 12.633.000 2.154.000 2.494.000 1.492.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.908.000 23.208.000 23.208.000 23.208.000 23.208.000
Sum omløpsmidler 21.034.000 16.028.000 4.970.000 4.582.000 3.585.000
Sum eiendeler 45.942.000 39.236.000 28.178.000 27.790.000 26.793.000
Sum opptjent egenkapital 19.839.000 14.832.000 2.199.000 2.045.000 1.551.000
Sum egenkapital 43.572.000 38.565.000 25.932.000 25.777.000 25.284.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.370.000 672.000 2.245.000 2.012.000 1.509.000
Sum gjeld og egenkapital 45.942.000 39.237.000 28.177.000 27.790.000 26.793.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -208.000 -40.000 -47.000 -62.000 -51.000
Driftskostnader -208.000 -40.000 -47.000 -62.000 -51.000
Driftsresultat -208.000 -40.000 -47.000 -62.000 -51.000
Finansinntekter 9.255.000 12.756.000 2.263.000 2.562.000 1.555.000
Finanskostnader 0 0 -53.000 -3.000 -7.000
Finans 9.255.000 12.756.000 2.210.000 2.559.000 1.548.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 0 -2.000.000 -2.000.000 -1.500.000
Årsresultat 9.007.000 12.633.000 2.154.000 2.494.000 1.492.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 24.908.000 23.208.000 23.208.000 23.208.000 23.208.000
Sum anleggsmidler 24.908.000 23.208.000 23.208.000 23.208.000 23.208.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.524.000 12.000.000 0 1.000 1.000
Sum investeringer 15.648.000 3.122.000 3.491.000 3.390.000 2.526.000
Kasse, bank 3.863.000 907.000 1.479.000 1.192.000 1.059.000
Sum omløpsmidler 21.034.000 16.028.000 4.970.000 4.582.000 3.585.000
Sum eiendeler 45.942.000 39.236.000 28.178.000 27.790.000 26.793.000
Sum opptjent egenkapital 19.839.000 14.832.000 2.199.000 2.045.000 1.551.000
Sum egenkapital 43.572.000 38.565.000 25.932.000 25.777.000 25.284.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 40.000 84.000 8.000 7.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 0 -2.000.000 -2.000.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 330.000 588.000 237.000 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 2.370.000 672.000 2.245.000 2.012.000 1.509.000
Sum gjeld og egenkapital 45.942.000 39.237.000 28.177.000 27.790.000 26.793.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.664.000 15.356.000 2.725.000 2.570.000 2.076.000
Likviditetsgrad 1 8.9 23.9 2.2 2.3 2.4
Likviditetsgrad 2 8.9 23.9 2.2 2.3 2.4
Soliditet 94.8 98.3 9 92.8 94.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.9 833.3 214.9
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 19.7 32.4 7.9 9.0 5.6
Signatur
13.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex