Dal Elektriske AS
Juridisk navn:  Dal Elektriske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63922050
Folkeparken 2 Folkeparken 2 Fax: 63922059
2072 Dal 2072 Dal
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 891873352
Aksjekapital: 208.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 10/24/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.82%
Resultat  
  
-44.15%
Egenkapital  
  
14.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.743.000 25.955.000 24.923.000 23.298.000 27.905.000
Resultat: 1.761.000 3.153.000 3.169.000 2.774.000 3.970.000
Egenkapital: 10.706.000 9.363.000 10.699.000 8.291.000 7.495.000
Regnskap for  Dal Elektriske AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.743.000 25.955.000 24.923.000 23.298.000 27.905.000
Driftskostnader -23.929.000 -22.787.000 -21.752.000 -20.216.000 -24.048.000
Driftsresultat 1.814.000 3.168.000 3.171.000 3.082.000 3.857.000
Finansinntekter -51.000 -14.000 -2.000 45.000 117.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 0 -354.000 -4.000
Finans -54.000 -15.000 -2.000 -309.000 113.000
Resultat før skatt 1.761.000 3.153.000 3.169.000 2.774.000 3.970.000
Skattekostnad -418.000 -745.000 -761.000 -730.000 -1.049.000
Årsresultat 1.343.000 2.408.000 2.408.000 2.044.000 2.922.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 700.000 1.177.000 1.524.000 1.116.000 1.150.000
Sum omløpsmidler 14.086.000 14.435.000 14.457.000 13.736.000 16.002.000
Sum eiendeler 14.786.000 15.612.000 15.981.000 14.852.000 17.152.000
Sum opptjent egenkapital 2.157.000 814.000 10.376.000 7.968.000 7.172.000
Sum egenkapital 10.706.000 9.363.000 10.699.000 8.291.000 7.495.000
Sum langsiktig gjeld 139.000 7.000 222.000 29.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 3.941.000 6.241.000 5.060.000 6.532.000 9.578.000
Sum gjeld og egenkapital 14.786.000 15.611.000 15.981.000 14.852.000 17.153.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.743.000 25.955.000 24.923.000 23.298.000 27.905.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 25.743.000 25.955.000 24.923.000 23.298.000 27.905.000
Varekostnad -7.905.000 -7.853.000 -7.437.000 -6.784.000 -9.648.000
Lønninger -12.626.000 -11.640.000 -11.408.000 -10.676.000 -11.437.000
Avskrivning -367.000 -422.000 -359.000 -273.000 -223.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.031.000 -2.872.000 -2.548.000 -2.483.000 -2.740.000
Driftskostnader -23.929.000 -22.787.000 -21.752.000 -20.216.000 -24.048.000
Driftsresultat 1.814.000 3.168.000 3.171.000 3.082.000 3.857.000
Finansinntekter -51.000 -14.000 -2.000 45.000 117.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 0 -354.000 -4.000
Finans -54.000 -15.000 -2.000 -309.000 113.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -3.744.000 0 -1.248.000 -2.288.000
Årsresultat 1.343.000 2.408.000 2.408.000 2.044.000 2.922.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 700.000 1.177.000 1.524.000 1.116.000 1.150.000
Sum varige driftsmidler 700.000 1.177.000 1.524.000 1.116.000 1.150.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 700.000 1.177.000 1.524.000 1.116.000 1.150.000
Varebeholdning 1.904.000 2.112.000 2.334.000 2.439.000 2.356.000
Kundefordringer 5.173.000 4.487.000 4.391.000 4.112.000 5.501.000
Andre fordringer 905.000 2.079.000 1.157.000 796.000 1.615.000
Sum investeringer 100.000 205.000 259.000 300.000 654.000
Kasse, bank 6.004.000 5.552.000 6.317.000 6.089.000 5.877.000
Sum omløpsmidler 14.086.000 14.435.000 14.457.000 13.736.000 16.002.000
Sum eiendeler 14.786.000 15.612.000 15.981.000 14.852.000 17.152.000
Sum opptjent egenkapital 2.157.000 814.000 10.376.000 7.968.000 7.172.000
Sum egenkapital 10.706.000 9.363.000 10.699.000 8.291.000 7.495.000
Sum avsetninger til forpliktelser 139.000 7.000 222.000 29.000 80.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 139.000 7.000 222.000 29.000 80.000
Leverandørgjeld 391.000 362.000 1.455.000 1.246.000 2.291.000
Betalbar skatt 286.000 960.000 568.000 780.000 1.158.000
Skyldig offentlige avgifter 1.586.000 1.508.000 1.389.000 1.521.000 1.514.000
Utbytte 0 -3.744.000 0 -1.248.000 -2.288.000
Annen kortsiktig gjeld 1.677.000 1.539.000 1.649.000 1.737.000 2.327.000
Sum kortsiktig gjeld 3.941.000 6.241.000 5.060.000 6.532.000 9.578.000
Sum gjeld og egenkapital 14.786.000 15.611.000 15.981.000 14.852.000 17.153.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.145.000 8.194.000 9.397.000 7.204.000 6.424.000
Likviditetsgrad 1 3.6 2 2.9 2.1 1.7
Likviditetsgrad 2 3.1 2 2.4 1.7 1.5
Soliditet 72.4 6 66.9 55.8 43.7
Resultatgrad 7 12.2 12.7 13.2 13.8
Rentedekningsgrad 604.7 3 8.7 993.5
Gjeldsgrad 0.4 0.7 0.5 0.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 11.9 20.2 19.8 21.1 23.2
Signatur
06.05.2020
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex