Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dalan Maritime As
Juridisk navn:  Dalan Maritime As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dalan Gård Dalan Gård Fax:
7318 Agdenes 7318 Agdenes
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 919420979
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/4/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Averøy Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-298.68%
Egenkapital  
  
-658.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 395.000 0
Resultat: -303.000 -76.000
Egenkapital: -349.000 -46.000
Regnskap for  Dalan Maritime As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 395.000 0
Driftskostnader -697.000 -75.000
Driftsresultat -302.000 -76.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt -303.000 -76.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -303.000 -76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 603.000 792.000
Sum omløpsmidler 67.000 0
Sum eiendeler 670.000 792.000
Sum opptjent egenkapital -379.000 -76.000
Sum egenkapital -349.000 -46.000
Sum langsiktig gjeld 713.000 813.000
Sum kortsiktig gjeld 306.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 670.000 793.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 353.000 0
Andre inntekter 42.000 0
Driftsinntekter 395.000 0
Varekostnad -4.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -78.000 -20.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -615.000 -55.000
Driftskostnader -697.000 -75.000
Driftsresultat -302.000 -76.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -303.000 -76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 42.000 0
Sum varige driftsmidler 603.000 792.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 603.000 792.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 65.000 0
Sum investeringer 1.000 0
Kasse, bank 2.000 0
Sum omløpsmidler 67.000 0
Sum eiendeler 670.000 792.000
Sum opptjent egenkapital -379.000 -76.000
Sum egenkapital -349.000 -46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 713.000 813.000
Leverandørgjeld 66.000 9.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 241.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 306.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 670.000 793.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -239.000 -26.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0
Likviditetsgrad 2 0.2 0
Soliditet -52.1 -5.8
Resultatgrad -76.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.9 -18.2
Total kapitalrentabilitet -45.1 -9.6
Signatur
17.08.2017
Prokurister
17.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex