Dalane Eiendomsutvikling AS
Juridisk navn:  Dalane Eiendomsutvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51496800
C/O Hellevik Hus As Jærveien 1250 Jærveien 1250 Fax: 51496727
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 983342582
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 3/30/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-240%
Egenkapital  
  
-3.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -17.000 -5.000 -4.000 -3.000 -1.000
Egenkapital: 406.000 421.000 425.000 429.000 433.000
Regnskap for  Dalane Eiendomsutvikling AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -23.000 -10.000 -10.000 -10.000 -8.000
Driftsresultat -23.000 -10.000 -10.000 -10.000 -8.000
Finansinntekter 6.000 5.000 6.000 8.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 5.000 6.000 8.000 7.000
Resultat før skatt -17.000 -5.000 -4.000 -3.000 -1.000
Skattekostnad 2.000 0 0 -1.000 0
Årsresultat -15.000 -5.000 -4.000 -4.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.000 27.000 27.000 27.000 28.000
Sum omløpsmidler 4.625.000 4.545.000 4.470.000 4.388.000 4.294.000
Sum eiendeler 4.654.000 4.572.000 4.497.000 4.415.000 4.322.000
Sum opptjent egenkapital -94.000 -79.000 -75.000 -71.000 -67.000
Sum egenkapital 406.000 421.000 425.000 429.000 433.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.248.000 4.152.000 4.072.000 3.986.000 3.890.000
Sum gjeld og egenkapital 4.654.000 4.573.000 4.497.000 4.415.000 4.323.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -10.000 -10.000 -10.000 -8.000
Driftskostnader -23.000 -10.000 -10.000 -10.000 -8.000
Driftsresultat -23.000 -10.000 -10.000 -10.000 -8.000
Finansinntekter 6.000 5.000 6.000 8.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 5.000 6.000 8.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -5.000 -4.000 -4.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 27.000 27.000 27.000 28.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 29.000 27.000 27.000 27.000 28.000
Varebeholdning 4.057.000 3.983.000 3.913.000 3.838.000 3.751.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 568.000 562.000 557.000 551.000 543.000
Sum omløpsmidler 4.625.000 4.545.000 4.470.000 4.388.000 4.294.000
Sum eiendeler 4.654.000 4.572.000 4.497.000 4.415.000 4.322.000
Sum opptjent egenkapital -94.000 -79.000 -75.000 -71.000 -67.000
Sum egenkapital 406.000 421.000 425.000 429.000 433.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.988.000 2.969.000 3.008.000 2.982.000 2.945.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.261.000 1.182.000 1.064.000 1.004.000 944.000
Sum kortsiktig gjeld 4.248.000 4.152.000 4.072.000 3.986.000 3.890.000
Sum gjeld og egenkapital 4.654.000 4.573.000 4.497.000 4.415.000 4.323.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 377.000 393.000 398.000 402.000 404.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Soliditet 8.7 9.2 9.5 9.7 10.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 10.5 9.9 9.6 9.3 9.0
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.1 -0.1 0.0 0.0
Signatur
29.02.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex