Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dalane Kristne Skole
Juridisk navn:  Dalane Kristne Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51493955
Postboks 14 Fax: 51493955
4379 Egersund 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 971533765
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/1/1991 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.05%
Resultat  
  
-192.74%
Egenkapital  
  
-52.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 3.327.000 5.045.000 5.174.000 5.623.000 6.378.000
Resultat: -726.000 -248.000 141.000 341.000 459.000
Egenkapital: 663.000 1.389.000 1.637.000 1.497.000 1.156.000
Regnskap for  Dalane Kristne Skole
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 3.327.000 5.045.000 5.174.000 5.623.000 6.378.000
Driftskostnader -4.092.000 -5.339.000 -5.076.000 -5.323.000 -5.917.000
Driftsresultat -765.000 -295.000 99.000 300.000 461.000
Finansinntekter 40.000 50.000 44.000 43.000 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 38.000 47.000 42.000 41.000 -2.000
Resultat før skatt -726.000 -248.000 141.000 341.000 459.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -726.000 -248.000 141.000 341.000 459.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 261.000 261.000 266.000
Sum omløpsmidler 1.441.000 2.399.000 2.557.000 2.187.000 1.868.000
Sum eiendeler 1.441.000 2.399.000 2.818.000 2.448.000 2.134.000
Sum opptjent egenkapital 663.000 1.389.000 1.637.000 1.497.000 1.156.000
Sum egenkapital 663.000 1.389.000 1.637.000 1.497.000 1.156.000
Sum langsiktig gjeld 0 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 778.000 909.000 1.081.000 851.000 879.000
Sum gjeld og egenkapital 1.441.000 2.398.000 2.818.000 2.448.000 2.135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.085.000 4.599.000 4.764.000 1.409.000 0
Andre inntekter 242.000 446.000 410.000 4.214.000 6.378.000
Driftsinntekter 3.327.000 5.045.000 5.174.000 5.623.000 6.378.000
Varekostnad -97.000 -140.000 -319.000 -296.000 -424.000
Lønninger -3.412.000 -3.938.000 -3.839.000 -4.120.000 -4.544.000
Avskrivning 0 0 0 -80.000 -157.000
Nedskrivning 0 -261.000 0 0 0
Andre driftskostnader -583.000 -1.000.000 -918.000 -827.000 -792.000
Driftskostnader -4.092.000 -5.339.000 -5.076.000 -5.323.000 -5.917.000
Driftsresultat -765.000 -295.000 99.000 300.000 461.000
Finansinntekter 40.000 50.000 44.000 43.000 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 38.000 47.000 42.000 41.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -726.000 -248.000 141.000 341.000 459.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 261.000 261.000 186.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 80.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 261.000 261.000 266.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 261.000 261.000 266.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 62.000 166.000 128.000 0
Andre fordringer 261.000 217.000 256.000 70.000 231.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.180.000 2.120.000 2.136.000 1.989.000 1.637.000
Sum omløpsmidler 1.441.000 2.399.000 2.557.000 2.187.000 1.868.000
Sum eiendeler 1.441.000 2.399.000 2.818.000 2.448.000 2.134.000
Sum opptjent egenkapital 663.000 1.389.000 1.637.000 1.497.000 1.156.000
Sum egenkapital 663.000 1.389.000 1.637.000 1.497.000 1.156.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 100.000 100.000 100.000 100.000
Leverandørgjeld 28.000 136.000 137.000 31.000 139.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 159.000 204.000 244.000 182.000 244.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 590.000 570.000 700.000 638.000 495.000
Sum kortsiktig gjeld 778.000 909.000 1.081.000 851.000 879.000
Sum gjeld og egenkapital 1.441.000 2.398.000 2.818.000 2.448.000 2.135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 663.000 1.490.000 1.476.000 1.336.000 989.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.6 2.4 2.6 2.1
Likviditetsgrad 2 1.9 2.7 2.4 2.6 2.2
Soliditet 46.0 57.9 58.1 61.2 54.1
Resultatgrad -23.0 -5.8 1.9 5.3 7.2
Rentedekningsgrad -362.5 -81.7 71.5 171.5 230.5
Gjeldsgrad 1.2 0.7 0.7 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet -50.3 -10.2 5.1 14.0 21.6
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex