Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dalane Maxitaxi As
Juridisk navn:  Dalane Maxitaxi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41707801
Konvallvegen 20 Konvallvegen 20 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 918197559
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 11/28/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Zimmermann Økonomi Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.03%
Resultat  
  
-116.38%
Egenkapital  
  
-4.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 3.854.000 3.894.000
Resultat: -75.000 458.000
Egenkapital: 364.000 381.000
Regnskap for  Dalane Maxitaxi As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 3.854.000 3.894.000
Driftskostnader -3.845.000 -3.367.000
Driftsresultat 10.000 526.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -85.000 -69.000
Finans -85.000 -69.000
Resultat før skatt -75.000 458.000
Skattekostnad 58.000 -107.000
Årsresultat -17.000 351.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.879.000 2.239.000
Sum omløpsmidler 944.000 1.236.000
Sum eiendeler 3.823.000 3.475.000
Sum opptjent egenkapital 334.000 351.000
Sum egenkapital 364.000 381.000
Sum langsiktig gjeld 3.005.000 2.375.000
Sum kortsiktig gjeld 455.000 718.000
Sum gjeld og egenkapital 3.824.000 3.474.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.774.000 3.894.000
Andre inntekter 81.000 0
Driftsinntekter 3.854.000 3.894.000
Varekostnad -63.000 -5.000
Lønninger -2.217.000 -2.048.000
Avskrivning -425.000 -317.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.140.000 -997.000
Driftskostnader -3.845.000 -3.367.000
Driftsresultat 10.000 526.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -85.000 -69.000
Finans -85.000 -69.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -17.000 351.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 2.879.000 2.239.000
Sum varige driftsmidler 2.879.000 2.239.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 2.879.000 2.239.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 311.000 642.000
Andre fordringer 11.000 -3.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 623.000 596.000
Sum omløpsmidler 944.000 1.236.000
Sum eiendeler 3.823.000 3.475.000
Sum opptjent egenkapital 334.000 351.000
Sum egenkapital 364.000 381.000
Sum avsetninger til forpliktelser 49.000 68.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.005.000 2.375.000
Leverandørgjeld 35.000 67.000
Betalbar skatt -39.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 173.000 264.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 286.000 349.000
Sum kortsiktig gjeld 455.000 718.000
Sum gjeld og egenkapital 3.824.000 3.474.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 489.000 518.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.7
Likviditetsgrad 2 2.1 1.7
Soliditet 9.5 1
Resultatgrad 0.3 13.5
Rentedekningsgrad 0.1 7.6
Gjeldsgrad 9.5 8.1
Total kapitalrentabilitet 0.3 15.1
Signatur
16.12.2016
Prokurister
16.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex