Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dalbygda Kraftsenter AS
Juridisk navn:  Dalbygda Kraftsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52779490
Dalbygda 121 C/O Leif Holgersen Dalbygda 107 Fax: 52778800
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 990414068
Aksjekapital: 700.000 NOK
Etableringsdato: 9/20/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tysvær Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.37%
Resultat  
  
-235.59%
Egenkapital  
  
-35.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 180.000 307.000 199.000 219.000 244.000
Resultat: -396.000 -118.000 -59.000 -183.000 -170.000
Egenkapital: 710.000 1.107.000 15.000 -572.000 -269.000
Regnskap for  Dalbygda Kraftsenter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 180.000 307.000 199.000 219.000 244.000
Driftskostnader -500.000 -407.000 -231.000 -230.000 -190.000
Driftsresultat -320.000 -99.000 -31.000 -10.000 54.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -77.000 -19.000 -27.000 -173.000 -224.000
Finans -77.000 -19.000 -27.000 -173.000 -224.000
Resultat før skatt -396.000 -118.000 -59.000 -183.000 -170.000
Skattekostnad 0 0 46.000 -120.000 74.000
Årsresultat -396.000 -118.000 -13.000 -303.000 -96.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.745.000 3.666.000 3.778.000 3.889.000 4.075.000
Sum omløpsmidler 133.000 526.000 63.000 76.000 81.000
Sum eiendeler 3.878.000 4.192.000 3.841.000 3.965.000 4.156.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 406.000 -685.000 -672.000 -369.000
Sum egenkapital 710.000 1.107.000 15.000 -572.000 -269.000
Sum langsiktig gjeld 3.048.000 3.122.000 3.786.000 4.373.000 4.343.000
Sum kortsiktig gjeld 119.000 -37.000 39.000 165.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 3.877.000 4.191.000 3.840.000 3.966.000 4.157.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 180.000 307.000 199.000 219.000 244.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 180.000 307.000 199.000 219.000 244.000
Varekostnad -48.000 -40.000 -12.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -113.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -339.000 -255.000 -107.000 -118.000 -78.000
Driftskostnader -500.000 -407.000 -231.000 -230.000 -190.000
Driftsresultat -320.000 -99.000 -31.000 -10.000 54.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -77.000 -19.000 -27.000 -173.000 -224.000
Finans -77.000 -19.000 -27.000 -173.000 -224.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -396.000 -118.000 -13.000 -303.000 -96.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 74.000
Fast eiendom 3.599.000 3.503.000 3.597.000 3.691.000 4.001.000
Maskiner anlegg 145.000 163.000 181.000 199.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.745.000 3.666.000 3.778.000 3.889.000 4.001.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.745.000 3.666.000 3.778.000 3.889.000 4.075.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 19.000 0 43.000 51.000 58.000
Andre fordringer 59.000 23.000 19.000 24.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 55.000 503.000 1.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 133.000 526.000 63.000 76.000 81.000
Sum eiendeler 3.878.000 4.192.000 3.841.000 3.965.000 4.156.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 406.000 -685.000 -672.000 -369.000
Sum egenkapital 710.000 1.107.000 15.000 -572.000 -269.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 46.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.048.000 3.122.000 3.786.000 4.373.000 4.343.000
Leverandørgjeld 0 -43.000 0 59.000 -10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 39.000 39.000 56.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 119.000 5.000 0 66.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 119.000 -37.000 39.000 165.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 3.877.000 4.191.000 3.840.000 3.966.000 4.157.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 563.000 24.000 -89.000 -2.000
Likviditetsgrad 1 1.1 -14.2 1.6 0.5 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 -14.2 1.6 0.5 1.0
Soliditet 18.3 26.4 0.4 -14.4 -6.5
Resultatgrad -177.8 -32.2 -15.6 -4.6 22.1
Rentedekningsgrad -4.2 -5.2 -1.1 -0.1 0.2
Gjeldsgrad 4.5 2.8 2 -7.9 -16.5
Total kapitalrentabilitet -8.3 -2.4 -0.8 -0.3 1.3
Signatur
16.09.2016
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex