Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dalbygda Vindkraft As
Juridisk navn:  Dalbygda Vindkraft As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91777440
C/O Øyvind Hellerslien Dalbygda 115 C/O Øyvind Hellerslien Dalbygda 115 Fax:
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 912901750
Aksjekapital: 40.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tysvær Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-341.67%
Egenkapital  
  
-185.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -212.000 -48.000 -28.000 -5.000 -61.000
Egenkapital: -326.000 -114.000 -66.000 -37.000 -29.000
Regnskap for  Dalbygda Vindkraft As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -210.000 -9.000 -28.000 -5.000 -62.000
Driftsresultat -209.000 -9.000 -28.000 -5.000 -62.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -39.000 0 0 0
Finans -3.000 -39.000 0 0 0
Resultat før skatt -212.000 -48.000 -28.000 -5.000 -61.000
Skattekostnad 0 0 0 0 3.000
Årsresultat -212.000 -48.000 -28.000 -5.000 -59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.125.000 2.125.000 1.500.000 1.500.000 1.503.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 8.000 13.000
Sum eiendeler 2.125.000 2.125.000 1.500.000 1.508.000 1.516.000
Sum opptjent egenkapital -355.000 -143.000 -95.000 -67.000 -59.000
Sum egenkapital -326.000 -114.000 -66.000 -37.000 -29.000
Sum langsiktig gjeld 2.168.000 2.164.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Sum kortsiktig gjeld 283.000 74.000 66.000 45.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 2.125.000 2.124.000 1.500.000 1.507.000 1.515.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -183.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -9.000 -28.000 -5.000 -62.000
Driftskostnader -210.000 -9.000 -28.000 -5.000 -62.000
Driftsresultat -209.000 -9.000 -28.000 -5.000 -62.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -39.000 0 0 0
Finans -3.000 -39.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -212.000 -48.000 -28.000 -5.000 -59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.125.000 2.125.000 1.500.000 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0 1.500.000 1.500.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 1.500.000 1.500.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.125.000 2.125.000 1.500.000 1.500.000 1.503.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 8.000 13.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 8.000 13.000
Sum eiendeler 2.125.000 2.125.000 1.500.000 1.508.000 1.516.000
Sum opptjent egenkapital -355.000 -143.000 -95.000 -67.000 -59.000
Sum egenkapital -326.000 -114.000 -66.000 -37.000 -29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.168.000 2.164.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Leverandørgjeld 23.000 9.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 260.000 66.000 66.000 45.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 283.000 74.000 66.000 45.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 2.125.000 2.124.000 1.500.000 1.507.000 1.515.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -283.000 -74.000 -66.000 -37.000 -32.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.2 0.3
Soliditet -15.3 -5.4 -4.4 -2.5 -1.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -69.7 -0.2
Gjeldsgrad -7.5 -19.6 -23.7 -41.8 -53.3
Total kapitalrentabilitet -9.8 -0.4 -1.9 -0.3 -4.1
Signatur
19.12.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex