Dallu As
Juridisk navn:  Dallu As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78959067
V/Jo Dikkanen Bergeby Bergeby Fax:
9840 Varangerbotn 9840 Varangerbotn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Unjargga Nesseby
Org.nr: 879643112
Aksjekapital: 204.000 NOK
Etableringsdato: 1/30/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Freda Tore Turi
Utvikling:
Omsetning  
  
-45.79%
Resultat  
  
-119.15%
Egenkapital  
  
-3.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 103.000 190.000 187.000 255.000 5.000
Resultat: -18.000 94.000 114.000 217.000 -66.000
Egenkapital: -575.000 -557.000 -651.000 -765.000 -982.000
Regnskap for  Dallu As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 103.000 190.000 187.000 255.000 5.000
Driftskostnader -117.000 -96.000 -73.000 -37.000 -71.000
Driftsresultat -14.000 94.000 114.000 218.000 -66.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 -1.000 0
Finans -3.000 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt -18.000 94.000 114.000 217.000 -66.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 94.000 114.000 217.000 -66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 7.000 1.000 12.000 15.000 10.000
Sum eiendeler 7.000 1.000 12.000 15.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -779.000 -761.000 -855.000 -969.000 -1.186.000
Sum egenkapital -575.000 -557.000 -651.000 -765.000 -982.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 57.000
Sum kortsiktig gjeld 582.000 558.000 663.000 780.000 935.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000 1.000 12.000 15.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 103.000 190.000 187.000 255.000 5.000
Driftsinntekter 103.000 190.000 187.000 255.000 5.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -96.000 -73.000 -37.000 -71.000
Driftskostnader -117.000 -96.000 -73.000 -37.000 -71.000
Driftsresultat -14.000 94.000 114.000 218.000 -66.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 -1.000 0
Finans -3.000 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 94.000 114.000 217.000 -66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 7.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 1.000 5.000 15.000 10.000
Sum omløpsmidler 7.000 1.000 12.000 15.000 10.000
Sum eiendeler 7.000 1.000 12.000 15.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -779.000 -761.000 -855.000 -969.000 -1.186.000
Sum egenkapital -575.000 -557.000 -651.000 -765.000 -982.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 57.000
Leverandørgjeld 17.000 -7.000 8.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 565.000 565.000 655.000 780.000 935.000
Sum kortsiktig gjeld 582.000 558.000 663.000 780.000 935.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000 1.000 12.000 15.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -575.000 -557.000 -651.000 -765.000 -925.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -8214.3 -5100.0 -9820.0
Resultatgrad -13.6 49.5 6 85.5 -1320.0
Rentedekningsgrad -4.7 218.0
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet 9 9 1453.3 -660.0
Signatur
12.10.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
12.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex