Dalmo Holding AS
Juridisk navn:  Dalmo Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 523 V/ Wiggo Dalmo Mo Industripark Fax:
8601 Mo I Rana 8601 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 992663006
Aksjekapital: 100.676 NOK
Etableringsdato: 3/1/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-14.18%
Egenkapital  
  
-3.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 115.000 134.000 479.000 -18.000 401.000
Egenkapital: 77.399.000 79.971.000 82.627.000 83.335.000 84.997.000
Regnskap for  Dalmo Holding AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -33.000 -40.000 -64.000 -65.000 -333.000
Driftsresultat -33.000 -40.000 -64.000 -65.000 -333.000
Finansinntekter 148.000 180.000 544.000 598.000 734.000
Finanskostnader 0 -5.000 0 -551.000 0
Finans 148.000 175.000 544.000 47.000 734.000
Resultat før skatt 115.000 134.000 479.000 -18.000 401.000
Skattekostnad -23.000 -28.000 -55.000 -144.000 -181.000
Årsresultat 93.000 107.000 425.000 -162.000 220.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.850.000 70.153.000 70.805.000 71.998.000 72.832.000
Sum omløpsmidler 8.339.000 10.166.000 12.276.000 14.701.000 20.460.000
Sum eiendeler 78.189.000 80.319.000 83.081.000 86.699.000 93.292.000
Sum opptjent egenkapital 77.293.000 79.865.000 82.521.000 83.229.000 84.891.000
Sum egenkapital 77.399.000 79.971.000 82.627.000 83.335.000 84.997.000
Sum langsiktig gjeld 133.000 173.000 225.000 304.000 380.000
Sum kortsiktig gjeld 658.000 175.000 229.000 3.059.000 7.915.000
Sum gjeld og egenkapital 78.190.000 80.319.000 83.081.000 86.698.000 93.292.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 -300.000
Andre driftskostnader -33.000 -40.000 -64.000 -65.000 -33.000
Driftskostnader -33.000 -40.000 -64.000 -65.000 -333.000
Driftsresultat -33.000 -40.000 -64.000 -65.000 -333.000
Finansinntekter 148.000 180.000 544.000 598.000 734.000
Finanskostnader 0 -5.000 0 -551.000 0
Finans 148.000 175.000 544.000 47.000 734.000
Konsernbidrag 0 0 -1.133.000 0 0
Utbytte 0 -2.763.000 0 -1.500.000 -5.000.000
Årsresultat 93.000 107.000 425.000 -162.000 220.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 69.850.000 70.153.000 70.805.000 71.998.000 72.832.000
Sum anleggsmidler 69.850.000 70.153.000 70.805.000 71.998.000 72.832.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 100.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.239.000 10.166.000 12.276.000 14.701.000 20.460.000
Sum omløpsmidler 8.339.000 10.166.000 12.276.000 14.701.000 20.460.000
Sum eiendeler 78.189.000 80.319.000 83.081.000 86.699.000 93.292.000
Sum opptjent egenkapital 77.293.000 79.865.000 82.521.000 83.229.000 84.891.000
Sum egenkapital 77.399.000 79.971.000 82.627.000 83.335.000 84.997.000
Sum avsetninger til forpliktelser 133.000 173.000 225.000 304.000 380.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 133.000 173.000 225.000 304.000 380.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 63.000 80.000 134.000 77.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.763.000 0 -1.500.000 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 595.000 95.000 95.000 1.482.000 2.869.000
Sum kortsiktig gjeld 658.000 175.000 229.000 3.059.000 7.915.000
Sum gjeld og egenkapital 78.190.000 80.319.000 83.081.000 86.698.000 93.292.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.681.000 9.991.000 12.047.000 11.642.000 12.545.000
Likviditetsgrad 1 12.7 58.1 53.6 4.8 2.6
Likviditetsgrad 2 12.7 58.1 53.7 4.9 2.6
Soliditet 9 99.6 99.5 96.1 91.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 1.0
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.1 0.2 0.6 0.6 0.4
Signatur
18.12.2009
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.12.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex