Dalsfjord Fyrmuseum
Juridisk navn:  Dalsfjord Fyrmuseum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70055216
Dravlaus Dravlaus Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 992561793
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/10/2008
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Vanylven Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-2.44%
Egenkapital  
  
-9.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 4.000 0 0 0
Resultat: -126.000 -123.000 -126.000 -126.000 -126.000
Egenkapital: 1.249.000 1.375.000 1.498.000 1.625.000 1.751.000
Regnskap for  Dalsfjord Fyrmuseum
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 4.000 0 0 0
Driftskostnader -126.000 -126.000 -126.000 -126.000 -126.000
Driftsresultat -126.000 -123.000 -126.000 -126.000 -126.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -126.000 -123.000 -126.000 -126.000 -126.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -126.000 -123.000 -126.000 -126.000 -126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.212.000 1.338.000 1.465.000 1.591.000 1.718.000
Sum omløpsmidler 37.000 37.000 33.000 33.000 33.000
Sum eiendeler 1.249.000 1.375.000 1.498.000 1.624.000 1.751.000
Sum opptjent egenkapital 1.149.000 1.275.000 1.398.000 1.525.000 1.651.000
Sum egenkapital 1.249.000 1.375.000 1.498.000 1.625.000 1.751.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.249.000 1.375.000 1.498.000 1.625.000 1.751.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 4.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 4.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -126.000 -126.000 -126.000 -126.000 -126.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader -126.000 -126.000 -126.000 -126.000 -126.000
Driftsresultat -126.000 -123.000 -126.000 -126.000 -126.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -126.000 -123.000 -126.000 -126.000 -126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.212.000 1.138.000 1.265.000 1.391.000 1.518.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum varige driftsmidler 1.212.000 1.338.000 1.465.000 1.591.000 1.718.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.212.000 1.338.000 1.465.000 1.591.000 1.718.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 37.000 33.000 33.000 33.000
Sum omløpsmidler 37.000 37.000 33.000 33.000 33.000
Sum eiendeler 1.249.000 1.375.000 1.498.000 1.624.000 1.751.000
Sum opptjent egenkapital 1.149.000 1.275.000 1.398.000 1.525.000 1.651.000
Sum egenkapital 1.249.000 1.375.000 1.498.000 1.625.000 1.751.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.249.000 1.375.000 1.498.000 1.625.000 1.751.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.000 37.000 33.000 33.000 33.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -10.1 -8.9 -8.4 -7.8 -7.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex