Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dalsgård As
Juridisk navn:  Dalsgård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93463555
Postboks 58 Sandsli Nordeidevegen 51B Fax: 55229397
5861 Bergen 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 983651232
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2001 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
73.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: -141.000 -530.000 -530.000 -530.000 -530.000
Regnskap for  Dalsgård As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 2.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum opptjent egenkapital -241.000 -630.000 -630.000 -630.000 -630.000
Sum egenkapital -141.000 -530.000 -530.000 -530.000 -530.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 143.000 534.000 534.000 534.000 534.000
Sum gjeld og egenkapital 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.000 3.000 3.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 3.000 3.000 3.000 3.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum opptjent egenkapital -241.000 -630.000 -630.000 -630.000 -630.000
Sum egenkapital -141.000 -530.000 -530.000 -530.000 -530.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 143.000 534.000 534.000 534.000 534.000
Sum kortsiktig gjeld 143.000 534.000 534.000 534.000 534.000
Sum gjeld og egenkapital 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -141.000 -534.000 -534.000 -534.000 -534.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -13250.0 -13250.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0.0 0.0
Signatur
22.07.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex