Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dalsgård Hundemat AS
Juridisk navn:  Dalsgård Hundemat AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53432820
Fax:
5683 Reksteren 5683 Reksteren
Fylke: Kommune:
Hordaland Tysnes
Org.nr: 984916744
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/1/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Martin Eltarvåg AS
Regnskapsfører: Bjørn Inge Sætre Ans
Utvikling:
Omsetning  
  
20.11%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
11.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 6.756.000 5.625.000 4.159.000 4.202.000 2.867.000
Resultat: 128.000 0 -128.000 370.000 -5.000
Egenkapital: 998.000 897.000 897.000 1.001.000 735.000
Regnskap for  Dalsgård Hundemat AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 6.756.000 5.625.000 4.159.000 4.202.000 2.867.000
Driftskostnader -6.615.000 -5.621.000 -4.279.000 -3.822.000 -2.856.000
Driftsresultat 140.000 4.000 -120.000 380.000 10.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -14.000 -6.000 -9.000 -11.000 -18.000
Finans -13.000 -4.000 -8.000 -10.000 -15.000
Resultat før skatt 128.000 0 -128.000 370.000 -5.000
Skattekostnad -27.000 0 24.000 -104.000 2.000
Årsresultat 101.000 0 -103.000 266.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 623.000 718.000 800.000 332.000 483.000
Sum omløpsmidler 1.611.000 1.422.000 1.226.000 1.199.000 876.000
Sum eiendeler 2.234.000 2.140.000 2.026.000 1.531.000 1.359.000
Sum opptjent egenkapital 898.000 797.000 797.000 900.000 634.000
Sum egenkapital 998.000 897.000 897.000 1.001.000 735.000
Sum langsiktig gjeld 148.000 0 0 42.000 95.000
Sum kortsiktig gjeld 1.088.000 1.242.000 1.129.000 488.000 529.000
Sum gjeld og egenkapital 2.234.000 2.139.000 2.026.000 1.530.000 1.358.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.706.000 5.625.000 4.159.000 4.172.000 2.867.000
Andre inntekter 50.000 0 0 30.000 0
Driftsinntekter 6.756.000 5.625.000 4.159.000 4.202.000 2.867.000
Varekostnad -3.372.000 -2.666.000 -1.669.000 -1.562.000 -820.000
Lønninger -1.568.000 -1.426.000 -1.174.000 -801.000 -655.000
Avskrivning -239.000 -198.000 -175.000 -151.000 -151.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.436.000 -1.331.000 -1.261.000 -1.308.000 -1.230.000
Driftskostnader -6.615.000 -5.621.000 -4.279.000 -3.822.000 -2.856.000
Driftsresultat 140.000 4.000 -120.000 380.000 10.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -14.000 -6.000 -9.000 -11.000 -18.000
Finans -13.000 -4.000 -8.000 -10.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 101.000 0 -103.000 266.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 623.000 718.000 800.000 332.000 483.000
Sum varige driftsmidler 623.000 718.000 800.000 332.000 483.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 623.000 718.000 800.000 332.000 483.000
Varebeholdning 217.000 159.000 83.000 61.000 188.000
Kundefordringer 1.042.000 724.000 438.000 377.000 423.000
Andre fordringer 44.000 64.000 83.000 180.000 225.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 308.000 475.000 622.000 582.000 41.000
Sum omløpsmidler 1.611.000 1.422.000 1.226.000 1.199.000 876.000
Sum eiendeler 2.234.000 2.140.000 2.026.000 1.531.000 1.359.000
Sum opptjent egenkapital 898.000 797.000 797.000 900.000 634.000
Sum egenkapital 998.000 897.000 897.000 1.001.000 735.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 24.000 47.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 148.000 0 0 42.000 95.000
Leverandørgjeld 481.000 819.000 605.000 81.000 125.000
Betalbar skatt 27.000 0 0 126.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 333.000 185.000 141.000 134.000 77.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 247.000 238.000 383.000 147.000 310.000
Sum kortsiktig gjeld 1.088.000 1.242.000 1.129.000 488.000 529.000
Sum gjeld og egenkapital 2.234.000 2.139.000 2.026.000 1.530.000 1.358.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 523.000 180.000 97.000 711.000 347.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.1 1.1 2.5 1.7
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.1 2.4 1.4
Soliditet 44.7 41.9 44.3 65.4 54.1
Resultatgrad 2.1 0.1 -2.9 9.0 0.3
Rentedekningsgrad 10.1 1.0 -13.2 34.6 0.7
Gjeldsgrad 1.2 1.4 1.3 0.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 6.3 0.3 -5.9 24.9 1.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex