Dalsgård Hundemat AS
Juridisk navn:  Dalsgård Hundemat AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53432820
Fax:
5683 Reksteren 5683 Reksteren
Fylke: Kommune:
Hordaland Tysnes
Org.nr: 984916744
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 01.08.2002
Foretakstype: AS
Revisor: Martin Eltarvåg AS
Regnskapsfører: Bjørn Inge Sætre Ans
Utvikling:
Omsetning  
  
15,26%
Resultat  
  
69,11%
Egenkapital  
  
-11,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 6.224.000 5.400.000 7.248.000 6.756.000 5.625.000
Resultat: -80.000 -259.000 -25.000 128.000 0
Egenkapital: 620.000 700.000 959.000 998.000 897.000
Regnskap for  Dalsgård Hundemat AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 6.224.000 5.400.000 7.248.000 6.756.000 5.625.000
Driftskostnader -6.286.000 -5.638.000 -7.254.000 -6.615.000 -5.621.000
Driftsresultat -62.000 -237.000 -7.000 140.000 4.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -19.000 -22.000 -19.000 -14.000 -6.000
Finans -18.000 -22.000 -18.000 -13.000 -4.000
Resultat før skatt -80.000 -259.000 -25.000 128.000 0
Skattekostnad 0 0 -14.000 -27.000 0
Årsresultat -80.000 -259.000 -39.000 101.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 406.000 520.000 580.000 623.000 718.000
Sum omløpsmidler 1.325.000 938.000 1.676.000 1.611.000 1.422.000
Sum eiendeler 1.731.000 1.458.000 2.256.000 2.234.000 2.140.000
Sum opptjent egenkapital 519.000 599.000 859.000 898.000 797.000
Sum egenkapital 620.000 700.000 959.000 998.000 897.000
Sum langsiktig gjeld 57.000 89.000 118.000 148.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.055.000 670.000 1.180.000 1.088.000 1.242.000
Sum gjeld og egenkapital 1.731.000 1.458.000 2.257.000 2.234.000 2.139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.191.000 5.224.000 7.018.000 6.706.000 5.625.000
Andre inntekter 33.000 177.000 230.000 50.000 0
Driftsinntekter 6.224.000 5.400.000 7.248.000 6.756.000 5.625.000
Varekostnad -2.917.000 -2.265.000 -3.498.000 -3.372.000 -2.666.000
Lønninger -1.874.000 -1.699.000 -1.886.000 -1.568.000 -1.426.000
Avskrivning -161.000 -143.000 -231.000 -239.000 -198.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.334.000 -1.531.000 -1.639.000 -1.436.000 -1.331.000
Driftskostnader -6.286.000 -5.638.000 -7.254.000 -6.615.000 -5.621.000
Driftsresultat -62.000 -237.000 -7.000 140.000 4.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -19.000 -22.000 -19.000 -14.000 -6.000
Finans -18.000 -22.000 -18.000 -13.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -80.000 -259.000 -39.000 101.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 406.000 510.000 539.000 623.000 718.000
Sum varige driftsmidler 406.000 510.000 539.000 623.000 718.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 10.000 41.000 0 0
Sum anleggsmidler 406.000 520.000 580.000 623.000 718.000
Varebeholdning 508.000 268.000 599.000 217.000 159.000
Kundefordringer 539.000 783.000 768.000 1.042.000 724.000
Andre fordringer 34.000 8.000 26.000 44.000 64.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 245.000 0 283.000 308.000 475.000
Sum omløpsmidler 1.325.000 938.000 1.676.000 1.611.000 1.422.000
Sum eiendeler 1.731.000 1.458.000 2.256.000 2.234.000 2.140.000
Sum opptjent egenkapital 519.000 599.000 859.000 898.000 797.000
Sum egenkapital 620.000 700.000 959.000 998.000 897.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 57.000 89.000 118.000 148.000 0
Leverandørgjeld 672.000 203.000 836.000 481.000 819.000
Betalbar skatt 0 0 14.000 27.000 0
Skyldig offentlige avgifter 193.000 285.000 141.000 333.000 185.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 189.000 182.000 187.000 247.000 238.000
Sum kortsiktig gjeld 1.055.000 670.000 1.180.000 1.088.000 1.242.000
Sum gjeld og egenkapital 1.731.000 1.458.000 2.257.000 2.234.000 2.139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 270.000 268.000 496.000 523.000 180.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.4 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 1.0 1.3 1.1
Soliditet 35.8 48.0 42.5 44.7 41.9
Resultatgrad -1.0 -4.4 -0.1 2.1 0.1
Rentedekningsgrad -3.2 -10.8 -0.3 10.1 1.0
Gjeldsgrad 1.8 1.1 1.4 1.2 1.4
Total kapitalrentabilitet -3.5 -16.2 -0.3 6.3 0.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex