Dan Erik Kjellnø Advokat
Juridisk navn:  Dan Erik Kjellnø Advokat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75166200
Postboks 3 Nordahl Griegs Gate 10 Fax: 75166209
8601 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 971462302
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.41%
Resultat  
  
-33.93%
Egenkapital  
  
-61.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.202.000 3.076.000 2.283.000 2.365.000 2.346.000
Resultat: 1.538.000 2.328.000 1.644.000 1.654.000 1.717.000
Egenkapital: 1.490.000 3.851.000 3.022.000 2.964.000 2.573.000
Regnskap for  Dan Erik Kjellnø Advokat
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.202.000 3.076.000 2.283.000 2.365.000 2.346.000
Driftskostnader -675.000 -760.000 -652.000 -725.000 -645.000
Driftsresultat 1.528.000 2.316.000 1.631.000 1.640.000 1.702.000
Finansinntekter 11.000 14.000 15.000 16.000 16.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 10.000 12.000 13.000 14.000 15.000
Resultat før skatt 1.538.000 2.328.000 1.644.000 1.654.000 1.717.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.538.000 2.328.000 1.644.000 1.654.000 1.717.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 40.000 41.000 58.000 83.000
Sum omløpsmidler 1.562.000 4.006.000 3.103.000 2.994.000 2.520.000
Sum eiendeler 1.590.000 4.046.000 3.144.000 3.052.000 2.603.000
Sum opptjent egenkapital 1.490.000 3.851.000 3.022.000 2.964.000 2.573.000
Sum egenkapital 1.490.000 3.851.000 3.022.000 2.964.000 2.573.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 195.000 122.000 88.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 1.590.000 4.046.000 3.144.000 3.052.000 2.604.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.833.000 2.859.000 2.283.000 2.365.000 2.346.000
Andre inntekter 370.000 217.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.202.000 3.076.000 2.283.000 2.365.000 2.346.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -3.000 0
Avskrivning -12.000 -17.000 -17.000 -25.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -663.000 -743.000 -635.000 -697.000 -609.000
Driftskostnader -675.000 -760.000 -652.000 -725.000 -645.000
Driftsresultat 1.528.000 2.316.000 1.631.000 1.640.000 1.702.000
Finansinntekter 11.000 14.000 15.000 16.000 16.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 10.000 12.000 13.000 14.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.538.000 2.328.000 1.644.000 1.654.000 1.717.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 40.000 41.000 58.000 83.000
Sum varige driftsmidler 28.000 40.000 41.000 58.000 83.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 40.000 41.000 58.000 83.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 645.000 981.000 1.140.000 1.263.000 1.635.000
Andre fordringer 54.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 864.000 3.025.000 1.962.000 1.730.000 885.000
Sum omløpsmidler 1.562.000 4.006.000 3.103.000 2.994.000 2.520.000
Sum eiendeler 1.590.000 4.046.000 3.144.000 3.052.000 2.603.000
Sum opptjent egenkapital 1.490.000 3.851.000 3.022.000 2.964.000 2.573.000
Sum egenkapital 1.490.000 3.851.000 3.022.000 2.964.000 2.573.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 71.000 0 2.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000 124.000 122.000 86.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 195.000 122.000 88.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 1.590.000 4.046.000 3.144.000 3.052.000 2.604.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.462.000 3.811.000 2.981.000 2.906.000 2.489.000
Likviditetsgrad 1 15.6 20.5 25.4 34.0 81.3
Likviditetsgrad 2 15.6 20.5 25.4 34.1 81.3
Soliditet 93.7 95.2 96.1 97.1 98.8
Resultatgrad 69.4 75.3 71.4 69.3 72.5
Rentedekningsgrad 1 1 815.5 828.0 1718.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 96.8 57.6 52.4 54.3 66.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex