Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Danesco As
Juridisk navn:  Danesco As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Granåsen 74B Granåsen 74B Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 916760736
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 2/11/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Asker Og Bærum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-56.52%
Resultat  
  
94.92%
Egenkapital  
  
169.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016
Omsetning: 1.460.000 3.358.000
Resultat: 690.000 354.000
Egenkapital: 832.000 309.000
Regnskap for  Danesco As
Resultat 2017 2016
Driftsinntekter 1.460.000 3.358.000
Driftskostnader -771.000 -3.005.000
Driftsresultat 690.000 354.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 690.000 354.000
Skattekostnad -167.000 -95.000
Årsresultat 523.000 259.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 1.044.000 404.000
Sum eiendeler 1.044.000 404.000
Sum opptjent egenkapital 782.000 259.000
Sum egenkapital 832.000 309.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 212.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 1.044.000 404.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.460.000 3.358.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.460.000 3.358.000
Varekostnad -472.000 -2.655.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -299.000 -350.000
Driftskostnader -771.000 -3.005.000
Driftsresultat 690.000 354.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 523.000 259.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 61.000 0
Andre fordringer 2.000 28.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 982.000 375.000
Sum omløpsmidler 1.044.000 404.000
Sum eiendeler 1.044.000 404.000
Sum opptjent egenkapital 782.000 259.000
Sum egenkapital 832.000 309.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 20.000 0
Betalbar skatt 167.000 95.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 0
Sum kortsiktig gjeld 212.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 1.044.000 404.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 832.000 309.000
Likviditetsgrad 1 4.9 4.3
Likviditetsgrad 2 4.9 4.3
Soliditet 79.7 76.5
Resultatgrad 47.3 10.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 66.1 87.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex