Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Danka Holding As
Juridisk navn:  Danka Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tinghaugen 57 Tinghaugen 57 Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 921704585
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/10/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Be O
Regnskapsfører: Kompasso As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -1.000
Egenkapital: 19.000
Regnskap for  Danka Holding As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -1.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -1.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 24.000
Sum eiendeler 24.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital 19.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.000
Driftskostnader -1.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 24.000
Sum omløpsmidler 24.000
Sum eiendeler 24.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 6.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000
Likviditetsgrad 1 4
Likviditetsgrad 2 4
Soliditet 7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet -
Signatur
12.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex