Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Danseklubben Studio 1
Juridisk navn:  Danseklubben Studio 1
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67973610
Solheimveien 56 Solheimveien 56 Fax: 67973611
1461 Lørenskog 1461 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 986168087
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 11/11/2002
Foretakstype: FLI
Revisor: Revisjonssenteret AS
Regnskapsfører: Rustad Sports Accounting
Utvikling:
Omsetning  
  
17.55%
Resultat  
  
93.91%
Egenkapital  
  
-2.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 4.882.000 4.153.000 4.082.000
Resultat: -28.000 -460.000 -500.000
Egenkapital: -1.042.000 -1.013.000 -553.000
Regnskap for  Danseklubben Studio 1
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.882.000 4.153.000 4.082.000
Driftskostnader -4.911.000 -4.614.000 -4.578.000
Driftsresultat -29.000 -460.000 -497.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -3.000
Finans 0 -1.000 -3.000
Resultat før skatt -28.000 -460.000 -500.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -28.000 -460.000 -500.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.000 62.000 0
Sum omløpsmidler 450.000 418.000 364.000
Sum eiendeler 506.000 480.000 364.000
Sum opptjent egenkapital -1.042.000 -1.013.000 -553.000
Sum egenkapital -1.042.000 -1.013.000 -553.000
Sum langsiktig gjeld 60.000 120.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 1.488.000 1.374.000 737.000
Sum gjeld og egenkapital 506.000 481.000 364.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.381.000 2.927.000 2.994.000
Andre inntekter 1.501.000 1.226.000 1.088.000
Driftsinntekter 4.882.000 4.153.000 4.082.000
Varekostnad -1.326.000 -1.026.000 -923.000
Lønninger -968.000 -1.088.000 -1.355.000
Avskrivning -6.000 -1.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.611.000 -2.499.000 -2.300.000
Driftskostnader -4.911.000 -4.614.000 -4.578.000
Driftsresultat -29.000 -460.000 -497.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -3.000
Finans 0 -1.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -28.000 -460.000 -500.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 56.000 62.000 0
Sum varige driftsmidler 56.000 62.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 56.000 62.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 23.000 63.000 102.000
Andre fordringer 3.000 52.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 424.000 303.000 201.000
Sum omløpsmidler 450.000 418.000 364.000
Sum eiendeler 506.000 480.000 364.000
Sum opptjent egenkapital -1.042.000 -1.013.000 -553.000
Sum egenkapital -1.042.000 -1.013.000 -553.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 60.000 120.000 180.000
Leverandørgjeld 1.367.000 1.225.000 404.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -13.000 47.000 80.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 135.000 102.000 253.000
Sum kortsiktig gjeld 1.488.000 1.374.000 737.000
Sum gjeld og egenkapital 506.000 481.000 364.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.038.000 -956.000 -373.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.5
Soliditet -205.9 -210.6 -151.9
Resultatgrad -0.6 -11.1 -12.2
Rentedekningsgrad -165.7
Gjeldsgrad -1.5 -1.5 -1.7
Total kapitalrentabilitet -5.7 -95.6 -136.5
Signatur
20.02.2020
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
20.02.2020
STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex