Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Danto Holding As
Juridisk navn:  Danto Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Haugland 105 Haugland 105 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 896742922
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tonheim Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
18.18%
Egenkapital  
  
-0.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 42.000 0 0
Resultat: -9.000 -11.000 32.000 120.000 -5.000
Egenkapital: 1.831.000 1.840.000 1.851.000 1.818.000 1.698.000
Regnskap for  Danto Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 42.000 0 0
Driftskostnader -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -5.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 36.000 -6.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 130.000 0
Finanskostnader -3.000 -5.000 -3.000 -3.000 0
Finans -3.000 -5.000 -3.000 127.000 0
Resultat før skatt -9.000 -11.000 32.000 120.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -11.000 32.000 120.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.211.000 2.211.000 2.211.000 2.203.000 2.203.000
Sum omløpsmidler 131.000 156.000 162.000 176.000 10.000
Sum eiendeler 2.342.000 2.367.000 2.373.000 2.379.000 2.213.000
Sum opptjent egenkapital 106.000 115.000 -126.000 -93.000 -27.000
Sum egenkapital 1.831.000 1.840.000 1.851.000 1.818.000 1.698.000
Sum langsiktig gjeld 510.000 527.000 522.000 518.000 515.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 42.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.341.000 2.367.000 2.121.000 2.192.000 2.213.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 42.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 42.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -5.000
Driftskostnader -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -5.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 36.000 -6.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 130.000 0
Finanskostnader -3.000 -5.000 -3.000 -3.000 0
Finans -3.000 -5.000 -3.000 127.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -11.000 32.000 120.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.211.000 2.211.000 2.211.000 2.203.000 2.203.000
Sum anleggsmidler 2.211.000 2.211.000 2.211.000 2.203.000 2.203.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 131.000 156.000 162.000 176.000 10.000
Sum omløpsmidler 131.000 156.000 162.000 176.000 10.000
Sum eiendeler 2.342.000 2.367.000 2.373.000 2.379.000 2.213.000
Sum opptjent egenkapital 106.000 115.000 -126.000 -93.000 -27.000
Sum egenkapital 1.831.000 1.840.000 1.851.000 1.818.000 1.698.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 510.000 527.000 522.000 518.000 515.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 42.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 42.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.341.000 2.367.000 2.121.000 2.192.000 2.213.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 131.000 156.000 162.000 134.000 10.000
Likviditetsgrad 1 4.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 4.2 0.0
Soliditet 78.2 77.7 7 76.5 76.7
Resultatgrad 85.7
Rentedekningsgrad -1.2 1
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.3 1.5 5.2 -0.2
Signatur
03.05.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex