Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dapt As
Juridisk navn:  Dapt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33115988
Grev Wedels Plass 9 Grev Wedels Plass 9 Fax: 33115988
0151 Oslo 151 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920824536
Aksjekapital: 180.125 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/1/1963 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
90.01%
Resultat  
  
40.82%
Egenkapital  
  
-8.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.935.000 5.755.000 1.943.000 1.700.000 220.000
Resultat: -87.000 -147.000 -2.071.000 -1.145.000 2.304.000
Egenkapital: 1.079.000 1.173.000 -2.004.000 67.000 3.326.000
Regnskap for  Dapt As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.935.000 5.755.000 1.943.000 1.700.000 220.000
Driftskostnader -10.953.000 -5.832.000 -4.010.000 -2.841.000 -28.000
Driftsresultat -18.000 -76.000 -2.067.000 -1.141.000 192.000
Finansinntekter 3.000 2.000 0 0 2.138.000
Finanskostnader -72.000 -72.000 -4.000 -4.000 -25.000
Finans -69.000 -70.000 -4.000 -4.000 2.113.000
Resultat før skatt -87.000 -147.000 -2.071.000 -1.145.000 2.304.000
Skattekostnad -8.000 735.000 0 0 -61.000
Årsresultat -95.000 588.000 -2.071.000 -1.145.000 2.243.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.657.000 1.215.000 102.000 674.000 1.188.000
Sum omløpsmidler 4.509.000 1.601.000 588.000 251.000 3.051.000
Sum eiendeler 6.166.000 2.816.000 690.000 925.000 4.239.000
Sum opptjent egenkapital -1.674.000 -1.579.000 -3.154.000 -1.083.000 3.212.000
Sum egenkapital 1.079.000 1.173.000 -2.004.000 67.000 3.326.000
Sum langsiktig gjeld 1.013.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.074.000 1.642.000 2.693.000 858.000 913.000
Sum gjeld og egenkapital 6.166.000 2.816.000 689.000 925.000 4.239.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.935.000 5.755.000 1.943.000 1.700.000 220.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.935.000 5.755.000 1.943.000 1.700.000 220.000
Varekostnad -5.781.000 -2.723.000 -1.167.000 -1.070.000 0
Lønninger -3.730.000 -2.256.000 -2.107.000 -1.415.000 0
Avskrivning -155.000 -22.000 -4.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.287.000 -831.000 -732.000 -354.000 -28.000
Driftskostnader -10.953.000 -5.832.000 -4.010.000 -2.841.000 -28.000
Driftsresultat -18.000 -76.000 -2.067.000 -1.141.000 192.000
Finansinntekter 3.000 2.000 0 0 2.138.000
Finanskostnader -72.000 -72.000 -4.000 -4.000 -25.000
Finans -69.000 -70.000 -4.000 -4.000 2.113.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -15.000
Utbytte 0 0 0 -2.614.000 0
Årsresultat -95.000 588.000 -2.071.000 -1.145.000 2.243.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.496.000 1.215.000 102.000 18.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 160.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 160.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 656.000 1.188.000
Sum anleggsmidler 1.657.000 1.215.000 102.000 674.000 1.188.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.522.000 786.000 432.000 93.000 85.000
Andre fordringer 694.000 551.000 17.000 62.000 2.960.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 916.000 264.000 139.000 96.000 6.000
Sum omløpsmidler 4.509.000 1.601.000 588.000 251.000 3.051.000
Sum eiendeler 6.166.000 2.816.000 690.000 925.000 4.239.000
Sum opptjent egenkapital -1.674.000 -1.579.000 -3.154.000 -1.083.000 3.212.000
Sum egenkapital 1.079.000 1.173.000 -2.004.000 67.000 3.326.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 920.000 211.000 1.538.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.013.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.541.000 771.000 625.000 179.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 5.000 5.000 56.000
Skyldig offentlige avgifter 582.000 216.000 270.000 144.000 50.000
Utbytte 0 0 0 -2.614.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.031.000 443.000 255.000 529.000 805.000
Sum kortsiktig gjeld 4.074.000 1.642.000 2.693.000 858.000 913.000
Sum gjeld og egenkapital 6.166.000 2.816.000 689.000 925.000 4.239.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 435.000 -41.000 -2.105.000 -607.000 2.138.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 0.2 0.3 3.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1 0.2 0.3 3.4
Soliditet 17.5 41.7 -290.9 7.2 78.5
Resultatgrad -0.2 -1.3 -106.4 -67.1 87.3
Rentedekningsgrad -0.3 -1.1 -516.8 -285.3 93.2
Gjeldsgrad 4.7 1.4 -1.3 12.8 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.2 -2.6 -123.4 55.0
Signatur
21.09.2020
STYREFORMANNEN.
Prokurister
09.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex