Datalink AS
Juridisk navn:  Datalink AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69892833
Postboks 16 Industriveien 3 Fax: 69892868
1851 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune:
Østfold Eidsberg
Org.nr: 866389152
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/2/1993 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.15%
Resultat  
  
-50.46%
Egenkapital  
  
-8.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.997.000 2.062.000 2.927.000 3.340.000 2.872.000
Resultat: 54.000 109.000 -25.000 287.000 187.000
Egenkapital: 660.000 719.000 633.000 658.000 451.000
Regnskap for  Datalink AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.997.000 2.062.000 2.927.000 3.340.000 2.872.000
Driftskostnader -1.944.000 -1.955.000 -2.956.000 -3.065.000 -2.691.000
Driftsresultat 53.000 108.000 -29.000 275.000 182.000
Finansinntekter 2.000 2.000 5.000 15.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -3.000
Finans 2.000 2.000 5.000 12.000 6.000
Resultat før skatt 54.000 109.000 -25.000 287.000 187.000
Skattekostnad -13.000 -23.000 0 -79.000 -53.000
Årsresultat 41.000 86.000 -25.000 207.000 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 248.000 0 0 0 6.000
Sum omløpsmidler 752.000 977.000 887.000 1.032.000 1.030.000
Sum eiendeler 1.000.000 977.000 887.000 1.032.000 1.036.000
Sum opptjent egenkapital 510.000 569.000 483.000 508.000 301.000
Sum egenkapital 660.000 719.000 633.000 658.000 451.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 340.000 258.000 254.000 374.000 585.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000.000 977.000 887.000 1.032.000 1.036.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.997.000 2.050.000 2.927.000 3.340.000 2.871.000
Andre inntekter 0 12.000 0 0 1.000
Driftsinntekter 1.997.000 2.062.000 2.927.000 3.340.000 2.872.000
Varekostnad -136.000 -181.000 -998.000 -1.026.000 -858.000
Lønninger -1.179.000 -1.276.000 -1.460.000 -1.452.000 -1.314.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -629.000 -498.000 -498.000 -587.000 -519.000
Driftskostnader -1.944.000 -1.955.000 -2.956.000 -3.065.000 -2.691.000
Driftsresultat 53.000 108.000 -29.000 275.000 182.000
Finansinntekter 2.000 2.000 5.000 15.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -3.000
Finans 2.000 2.000 5.000 12.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 0 0
Årsresultat 41.000 86.000 -25.000 207.000 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 248.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 248.000 0 0 0 6.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 93.000 74.000 157.000 126.000 234.000
Andre fordringer 5.000 4.000 0 812.000 740.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 654.000 899.000 730.000 95.000 56.000
Sum omløpsmidler 752.000 977.000 887.000 1.032.000 1.030.000
Sum eiendeler 1.000.000 977.000 887.000 1.032.000 1.036.000
Sum opptjent egenkapital 510.000 569.000 483.000 508.000 301.000
Sum egenkapital 660.000 719.000 633.000 658.000 451.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 274.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 29.000 17.000 27.000 24.000 1.000
Betalbar skatt 13.000 23.000 0 73.000 58.000
Skyldig offentlige avgifter 99.000 111.000 102.000 150.000 138.000
Utbytte -100.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 108.000 124.000 127.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 340.000 258.000 254.000 374.000 585.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000.000 977.000 887.000 1.032.000 1.036.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 412.000 719.000 633.000 658.000 445.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3.8 3.5 2.8 1.8
Likviditetsgrad 2 2.2 3.8 3.5 2.8 1.8
Soliditet 6 73.6 71.4 63.8 43.5
Resultatgrad 2.7 5.2 -1.0 8.2 6.3
Rentedekningsgrad 96.7 63.7
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.4 0.6 1.3
Total kapitalrentabilitet 5.5 11.3 -2.7 28.1 18.4
Signatur
29.08.2012
STYREFORMANNEN ALENE.
Prokurister
29.08.2012
PROKURA HVER FOR SEG
EVY SÆTRA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex