Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Davanger Property As
Juridisk navn:  Davanger Property As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Slottsgaten 3 Slottsgaten 3 Fax:
5003 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 999214991
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/21/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
71.84%
Egenkapital  
  
-17.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 4.390.000 0 0 0
Resultat: -339.000 -1.204.000 -373.000 -286.000 -270.000
Egenkapital: -1.932.000 -1.646.000 -945.000 -572.000 -286.000
Regnskap for  Davanger Property As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 4.390.000 0 0 0
Driftskostnader -141.000 -5.381.000 -104.000 -94.000 -121.000
Driftsresultat -142.000 -991.000 -104.000 -94.000 -121.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader -197.000 -216.000 -270.000 -192.000 -149.000
Finans -197.000 -214.000 -270.000 -192.000 -148.000
Resultat før skatt -339.000 -1.204.000 -373.000 -286.000 -270.000
Skattekostnad 53.000 503.000 0 0 0
Årsresultat -286.000 -702.000 -373.000 -286.000 -270.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 588.000 567.000 97.000 7.134.000 6.904.000
Sum omløpsmidler 5.125.000 5.044.000 8.111.000 39.000 616.000
Sum eiendeler 5.713.000 5.611.000 8.208.000 7.173.000 7.520.000
Sum opptjent egenkapital -1.962.000 -1.676.000 -975.000 -602.000 -316.000
Sum egenkapital -1.932.000 -1.646.000 -945.000 -572.000 -286.000
Sum langsiktig gjeld 7.254.000 7.418.000 7.446.000 7.417.000 7.504.000
Sum kortsiktig gjeld 391.000 -160.000 1.707.000 329.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 5.713.000 5.612.000 8.208.000 7.174.000 7.521.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 4.390.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 4.390.000 0 0 0
Varekostnad 0 -4.961.000 0 0 -47.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -32.000 -32.000 -40.000 -40.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -109.000 -388.000 -64.000 -54.000 -51.000
Driftskostnader -141.000 -5.381.000 -104.000 -94.000 -121.000
Driftsresultat -142.000 -991.000 -104.000 -94.000 -121.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader -197.000 -216.000 -270.000 -192.000 -149.000
Finans -197.000 -214.000 -270.000 -192.000 -148.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -286.000 -702.000 -373.000 -286.000 -270.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 555.000 503.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 6.997.000 6.727.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 64.000 97.000 137.000 177.000
Sum varige driftsmidler 32.000 64.000 97.000 7.134.000 6.904.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 588.000 567.000 97.000 7.134.000 6.904.000
Varebeholdning 5.053.000 4.602.000 8.104.000 0 0
Kundefordringer 16.000 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 4.000 3.000 2.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 51.000 439.000 5.000 37.000 614.000
Sum omløpsmidler 5.125.000 5.044.000 8.111.000 39.000 616.000
Sum eiendeler 5.713.000 5.611.000 8.208.000 7.173.000 7.520.000
Sum opptjent egenkapital -1.962.000 -1.676.000 -975.000 -602.000 -316.000
Sum egenkapital -1.932.000 -1.646.000 -945.000 -572.000 -286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -155.000 -605.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.254.000 7.418.000 7.446.000 7.417.000 7.504.000
Leverandørgjeld 76.000 42.000 47.000 44.000 66.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 470.000 403.000 1.660.000 285.000 236.000
Sum kortsiktig gjeld 391.000 -160.000 1.707.000 329.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 5.713.000 5.612.000 8.208.000 7.174.000 7.521.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.734.000 5.204.000 6.404.000 -290.000 313.000
Likviditetsgrad 1 13. -31. 4 0.1 2.0
Likviditetsgrad 2 0.2 -2.8 0 0.2 2.1
Soliditet -33.8 -29.3 -11.5 -8.0 -3.8
Resultatgrad -22.6
Rentedekningsgrad -0.7 -4.6 -0.4 -0.5 -0.8
Gjeldsgrad -4.4 -9.7 -13.5 -27.3
Total kapitalrentabilitet -2.5 -17.6 -1.3 -1.3 -1.6
Signatur
04.12.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex