David-Andersen As
Juridisk navn:  David-Andersen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24148800
Postboks 773 Sentrum Karl Johans Gate 20 Fax: 24148802
0106 Oslo 159 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985172277
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 68
Etableringsdato: 11/26/2002
Foretakstype: AS
Tidligere navn: david-andersen karl johan as
Revisor: Blom & Fossan As
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.88%
Resultat  
  
-66.51%
Egenkapital  
  
6.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 118.639.000 117.606.000 117.295.000 112.780.000 109.657.000
Resultat: 2.177.000 6.501.000 9.284.000 6.423.000 4.575.000
Egenkapital: 25.437.000 23.816.000 19.969.000 16.916.000 14.739.000
Regnskap for  David-Andersen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 118.639.000 117.606.000 117.295.000 112.780.000 109.657.000
Driftskostnader -115.127.000 -110.246.000 -106.511.000 -104.961.000 -103.609.000
Driftsresultat 3.511.000 7.360.000 10.784.000 7.819.000 6.049.000
Finansinntekter 14.000 28.000 9.000 19.000 47.000
Finanskostnader -1.348.000 -887.000 -1.510.000 -1.415.000 -1.521.000
Finans -1.334.000 -859.000 -1.501.000 -1.396.000 -1.474.000
Resultat før skatt 2.177.000 6.501.000 9.284.000 6.423.000 4.575.000
Skattekostnad -491.000 -721.000 -1.451.000 -1.071.000 -1.246.000
Årsresultat 1.686.000 5.780.000 7.833.000 5.353.000 3.330.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.363.000 7.721.000 4.793.000 3.289.000 3.432.000
Sum omløpsmidler 85.675.000 60.167.000 68.777.000 57.442.000 54.693.000
Sum eiendeler 92.038.000 67.888.000 73.570.000 60.731.000 58.125.000
Sum opptjent egenkapital 25.287.000 23.666.000 19.819.000 16.766.000 14.589.000
Sum egenkapital 25.437.000 23.816.000 19.969.000 16.916.000 14.739.000
Sum langsiktig gjeld 605.000 906.000 417.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 65.995.000 43.166.000 53.183.000 43.815.000 43.385.000
Sum gjeld og egenkapital 92.037.000 67.888.000 73.569.000 60.731.000 58.124.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 118.527.000 117.222.000 116.963.000 112.317.000 109.076.000
Andre inntekter 112.000 384.000 332.000 463.000 581.000
Driftsinntekter 118.639.000 117.606.000 117.295.000 112.780.000 109.657.000
Varekostnad -57.833.000 -56.296.000 -56.642.000 -54.501.000 -53.846.000
Lønninger -21.564.000 -21.497.000 -19.469.000 -20.703.000 -20.041.000
Avskrivning -2.294.000 -1.593.000 -823.000 -884.000 -1.038.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.436.000 -30.860.000 -29.577.000 -28.873.000 -28.684.000
Driftskostnader -115.127.000 -110.246.000 -106.511.000 -104.961.000 -103.609.000
Driftsresultat 3.511.000 7.360.000 10.784.000 7.819.000 6.049.000
Finansinntekter 14.000 28.000 9.000 19.000 47.000
Finanskostnader -1.348.000 -887.000 -1.510.000 -1.415.000 -1.521.000
Finans -1.334.000 -859.000 -1.501.000 -1.396.000 -1.474.000
Konsernbidrag 0 0 -4.779.000 -3.176.000 -3.225.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.686.000 5.780.000 7.833.000 5.353.000 3.330.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 411.000 332.000 164.000 96.000 108.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.951.000 7.385.000 4.452.000 3.033.000 3.180.000
Sum varige driftsmidler 5.951.000 7.385.000 4.452.000 3.033.000 3.180.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 4.000 178.000 160.000 144.000
Sum anleggsmidler 6.363.000 7.721.000 4.793.000 3.289.000 3.432.000
Varebeholdning 53.002.000 49.373.000 52.184.000 51.374.000 50.714.000
Kundefordringer 1.465.000 2.089.000 1.831.000 1.506.000 1.277.000
Andre fordringer 1.790.000 3.986.000 4.697.000 3.801.000 1.306.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.107.000 1.433.000 1.715.000 665.000 384.000
Sum omløpsmidler 85.675.000 60.167.000 68.777.000 57.442.000 54.693.000
Sum eiendeler 92.038.000 67.888.000 73.570.000 60.731.000 58.125.000
Sum opptjent egenkapital 25.287.000 23.666.000 19.819.000 16.766.000 14.589.000
Sum egenkapital 25.437.000 23.816.000 19.969.000 16.916.000 14.739.000
Sum avsetninger til forpliktelser 605.000 906.000 417.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 605.000 906.000 417.000 0 0
Leverandørgjeld 5.495.000 2.578.000 15.710.000 10.107.000 10.184.000
Betalbar skatt 570.000 475.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.918.000 1.273.000 1.296.000 1.340.000 6.086.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.011.000 38.840.000 36.177.000 32.368.000 27.115.000
Sum kortsiktig gjeld 65.995.000 43.166.000 53.183.000 43.815.000 43.385.000
Sum gjeld og egenkapital 92.037.000 67.888.000 73.569.000 60.731.000 58.124.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.680.000 17.001.000 15.594.000 13.627.000 11.308.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1
Soliditet 27.6 35.1 27.1 27.9 25.4
Resultatgrad 3 6.3 9.2 6.9 5.5
Rentedekningsgrad 2.6 8.3 7.1 5.5 4.0
Gjeldsgrad 2.6 1.9 2.7 2.6 2.9
Total kapitalrentabilitet 3.8 10.9 14.7 12.9 10.5
Signatur
08.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex