Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
David Kinsella Productions AS
Juridisk navn:  David Kinsella Productions AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90923325
Egedes Gate 50 Egedes Gate 50 Fax:
8656 Mosjøen 8656 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 992721308
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/18/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Trondheim Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
115.34%
Egenkapital  
  
1.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 19.000 69.000 1.121.000 1.512.000
Resultat: 29.000 -189.000 202.000 256.000 297.000
Egenkapital: 1.156.000 1.134.000 1.363.000 1.130.000 928.000
Regnskap for  David Kinsella Productions AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 19.000 69.000 1.121.000 1.512.000
Driftskostnader -26.000 -101.000 -205.000 -933.000 -1.265.000
Driftsresultat -26.000 -82.000 -135.000 187.000 248.000
Finansinntekter 55.000 279.000 342.000 70.000 50.000
Finanskostnader 0 -386.000 -5.000 0 0
Finans 55.000 -107.000 337.000 70.000 50.000
Resultat før skatt 29.000 -189.000 202.000 256.000 297.000
Skattekostnad -6.000 -40.000 31.000 -54.000 -81.000
Årsresultat 22.000 -229.000 233.000 202.000 217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.450.000 1.896.000 38.000 15.000 35.000
Sum omløpsmidler 2.685.000 4.244.000 2.874.000 2.644.000 2.517.000
Sum eiendeler 6.135.000 6.140.000 2.912.000 2.659.000 2.552.000
Sum opptjent egenkapital 1.056.000 1.034.000 1.263.000 1.030.000 828.000
Sum egenkapital 1.156.000 1.134.000 1.363.000 1.130.000 928.000
Sum langsiktig gjeld 3.880.000 3.900.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.098.000 1.106.000 1.549.000 1.528.000 1.623.000
Sum gjeld og egenkapital 6.134.000 6.140.000 2.912.000 2.658.000 2.551.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 14.000 65.000 365.000 7.000
Andre inntekter 0 5.000 5.000 756.000 1.505.000
Driftsinntekter 0 19.000 69.000 1.121.000 1.512.000
Varekostnad 0 0 -53.000 -467.000 -577.000
Lønninger 0 0 -5.000 -146.000 -394.000
Avskrivning 0 0 -8.000 -24.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -101.000 -139.000 -296.000 -269.000
Driftskostnader -26.000 -101.000 -205.000 -933.000 -1.265.000
Driftsresultat -26.000 -82.000 -135.000 187.000 248.000
Finansinntekter 55.000 279.000 342.000 70.000 50.000
Finanskostnader 0 -386.000 -5.000 0 0
Finans 55.000 -107.000 337.000 70.000 50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 22.000 -229.000 233.000 202.000 217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 5.000 38.000 7.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 8.000 31.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 8.000 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.446.000 1.891.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.450.000 1.896.000 38.000 15.000 35.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 2.874.000 2.537.000 0
Kasse, bank 2.685.000 4.244.000 0 107.000 2.517.000
Sum omløpsmidler 2.685.000 4.244.000 2.874.000 2.644.000 2.517.000
Sum eiendeler 6.135.000 6.140.000 2.912.000 2.659.000 2.552.000
Sum opptjent egenkapital 1.056.000 1.034.000 1.263.000 1.030.000 828.000
Sum egenkapital 1.156.000 1.134.000 1.363.000 1.130.000 928.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.880.000 3.900.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 7.000 3.000
Betalbar skatt 5.000 7.000 0 58.000 84.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 3.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.093.000 1.098.000 1.548.000 1.460.000 1.518.000
Sum kortsiktig gjeld 1.098.000 1.106.000 1.549.000 1.528.000 1.623.000
Sum gjeld og egenkapital 6.134.000 6.140.000 2.912.000 2.658.000 2.551.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.587.000 3.138.000 1.325.000 1.116.000 894.000
Likviditetsgrad 1 2.4 3.8 1.9 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 2.4 3.8 1.9 1.7 1.6
Soliditet 18.8 18.5 46.8 42.5 36.4
Resultatgrad -431.6 -195.7 16.7 16.4
Rentedekningsgrad -0.2
Gjeldsgrad 4.3 4.4 1.1 1.4 1.7
Total kapitalrentabilitet 0.5 3.2 7.1 9.7 11.7
Signatur
12.07.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
12.07.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex