Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Davvi álbmogiid Guovddás Os / Senter For Nordlige Folk As
Juridisk navn:  Davvi álbmogiid Guovddás Os / Senter For Nordlige Folk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47321700
Kjerringdalsveien 240 Kjerringdalsveien 240 Fax: 77717814
9144 Samuelsberg 9144 Samuelsberg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Gáivuotna Kåfjord
Org.nr: 994331795
Aksjekapital: 4.360.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 4/20/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Regnskapsfører: Dm Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.02%
Resultat  
  
-37.28%
Egenkapital  
  
2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.667.000 8.413.000 8.151.000 7.203.000 7.383.000
Resultat: 424.000 676.000 330.000 -127.000 91.000
Egenkapital: 17.054.000 16.719.000 16.202.000 15.958.000 16.064.000
Regnskap for  Davvi álbmogiid Guovddás Os / Senter For Nordlige Folk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.667.000 8.413.000 8.151.000 7.203.000 7.383.000
Driftskostnader -8.120.000 -7.344.000 -7.745.000 -7.243.000 -7.165.000
Driftsresultat 548.000 1.070.000 405.000 -40.000 219.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -124.000 -395.000 -76.000 -88.000 -128.000
Finans -123.000 -394.000 -75.000 -87.000 -127.000
Resultat før skatt 424.000 676.000 330.000 -127.000 91.000
Skattekostnad -90.000 -159.000 -86.000 20.000 -44.000
Årsresultat 334.000 517.000 244.000 -106.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.067.000 19.083.000 17.467.000 17.841.000 18.226.000
Sum omløpsmidler 2.381.000 2.879.000 5.570.000 1.140.000 1.170.000
Sum eiendeler 21.448.000 21.962.000 23.037.000 18.981.000 19.396.000
Sum opptjent egenkapital 12.691.000 12.357.000 11.840.000 11.596.000 11.702.000
Sum egenkapital 17.054.000 16.719.000 16.202.000 15.958.000 16.064.000
Sum langsiktig gjeld 3.426.000 3.780.000 1.652.000 2.097.000 2.542.000
Sum kortsiktig gjeld 968.000 1.462.000 5.183.000 926.000 789.000
Sum gjeld og egenkapital 21.447.000 21.961.000 23.037.000 18.981.000 19.395.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.398.000 1.227.000 1.254.000 706.000 479.000
Andre inntekter 7.269.000 7.187.000 6.897.000 6.497.000 6.904.000
Driftsinntekter 8.667.000 8.413.000 8.151.000 7.203.000 7.383.000
Varekostnad -572.000 -333.000 -288.000 -212.000 -160.000
Lønninger -3.777.000 -3.842.000 -3.953.000 -3.298.000 -2.939.000
Avskrivning -229.000 -234.000 -354.000 -405.000 -398.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.542.000 -2.935.000 -3.150.000 -3.328.000 -3.668.000
Driftskostnader -8.120.000 -7.344.000 -7.745.000 -7.243.000 -7.165.000
Driftsresultat 548.000 1.070.000 405.000 -40.000 219.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -124.000 -395.000 -76.000 -88.000 -128.000
Finans -123.000 -394.000 -75.000 -87.000 -127.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 334.000 517.000 244.000 -106.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 86.000 172.000 151.000
Fast eiendom 18.837.000 18.984.000 17.270.000 17.443.000 17.629.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 227.000 96.000 108.000 226.000 445.000
Sum varige driftsmidler 19.064.000 19.080.000 17.379.000 17.669.000 18.074.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 0 0
Sum anleggsmidler 19.067.000 19.083.000 17.467.000 17.841.000 18.226.000
Varebeholdning 195.000 217.000 48.000 24.000 35.000
Kundefordringer 112.000 90.000 78.000 57.000 82.000
Andre fordringer 1.065.000 1.673.000 468.000 251.000 363.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.009.000 899.000 4.976.000 808.000 690.000
Sum omløpsmidler 2.381.000 2.879.000 5.570.000 1.140.000 1.170.000
Sum eiendeler 21.448.000 21.962.000 23.037.000 18.981.000 19.396.000
Sum opptjent egenkapital 12.691.000 12.357.000 11.840.000 11.596.000 11.702.000
Sum egenkapital 17.054.000 16.719.000 16.202.000 15.958.000 16.064.000
Sum avsetninger til forpliktelser 164.000 73.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 794.000 3.093.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.426.000 3.780.000 1.652.000 2.097.000 2.542.000
Leverandørgjeld 240.000 108.000 1.329.000 204.000 125.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 196.000 153.000 171.000 143.000 138.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 532.000 408.000 590.000 579.000 526.000
Sum kortsiktig gjeld 968.000 1.462.000 5.183.000 926.000 789.000
Sum gjeld og egenkapital 21.447.000 21.961.000 23.037.000 18.981.000 19.395.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.413.000 1.417.000 387.000 214.000 381.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2 1.1 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 2.3 1.8 1.1 1.3 1.5
Soliditet 79.5 76.1 70.3 84.1 82.8
Resultatgrad 6.3 12.7 5 -0.6 3.0
Rentedekningsgrad 4.4 2.7 5.3 -0.4 1.7
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 2.6 4.9 1.8 -0.2 1.1
Signatur
20.12.2019
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex