Dbr Gruppen Norge As
Juridisk navn:  Dbr Gruppen Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Tore Bergfjord Hoslejordet 17 c/o Tore Bergfjord Hoslejordet 17 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 914754917
Aksjekapital: 40.000 NOK
Etableringsdato: 12/11/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 938.000 0 46.000 990.000
Resultat: 0 541.000 -509.000 22.000 -77.000
Egenkapital: 11.000 11.000 -530.000 -20.000 -42.000
Regnskap for  Dbr Gruppen Norge As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 938.000 0 46.000 990.000
Driftskostnader 0 -325.000 -459.000 -23.000 -1.067.000
Driftsresultat 0 613.000 -459.000 23.000 -77.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -72.000 -50.000 -2.000 0
Finans 0 -72.000 -50.000 -2.000 0
Resultat før skatt 0 541.000 -509.000 22.000 -77.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 541.000 -509.000 22.000 -77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 6.560.000 296.000 276.000
Sum omløpsmidler 11.000 11.000 616.000 16.000 25.000
Sum eiendeler 11.000 11.000 7.176.000 312.000 301.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 -23.000 -564.000 -55.000 -77.000
Sum egenkapital 11.000 11.000 -530.000 -20.000 -42.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 706.000 332.000 343.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 11.000 7.176.000 311.000 300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 938.000 0 0 -88.000
Andre inntekter 0 0 0 46.000 1.078.000
Driftsinntekter 0 938.000 0 46.000 990.000
Varekostnad 0 0 0 0 -763.000
Lønninger 0 0 0 -1.000 -156.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -325.000 -459.000 -22.000 -148.000
Driftskostnader 0 -325.000 -459.000 -23.000 -1.067.000
Driftsresultat 0 613.000 -459.000 23.000 -77.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -72.000 -50.000 -2.000 0
Finans 0 -72.000 -50.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 541.000 -509.000 22.000 -77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 6.537.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 6.537.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 23.000 296.000 276.000
Sum anleggsmidler 0 0 6.560.000 296.000 276.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 10.000 10.000 30.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 586.000 16.000 25.000
Sum omløpsmidler 11.000 11.000 616.000 16.000 25.000
Sum eiendeler 11.000 11.000 7.176.000 312.000 301.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 -23.000 -564.000 -55.000 -77.000
Sum egenkapital 11.000 11.000 -530.000 -20.000 -42.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 7.000 0 -1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 41.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 699.000 332.000 303.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 706.000 332.000 343.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 11.000 7.176.000 311.000 300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000 11.000 -90.000 -316.000 -318.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.9 0 0.1
Soliditet 1 1 -7.4 -6.4 -14.0
Resultatgrad 65.4 5 -7.8
Rentedekningsgrad 8.5 -9.2 11.5
Gjeldsgrad 0 0 -14.5 -16.6 -8.2
Total kapitalrentabilitet 0 5572.7 -6.4 7.4 -25.6
Signatur
12.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex