Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dec AS
Juridisk navn:  Dec AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90043815
Vangsvegen 850 Vangsvegen 850 Fax:
2324 Vang På Hedmarken 2324 Vang På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 990481318
Aksjekapital: 240.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/2/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: design & engineering consulting as
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.57%
Resultat  
  
-17.6%
Egenkapital  
  
0.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.442.000 1.708.000 2.000.000 2.240.000 2.093.000
Resultat: 557.000 676.000 616.000 750.000 514.000
Egenkapital: 290.000 289.000 278.000 276.000 269.000
Regnskap for  Dec AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.442.000 1.708.000 2.000.000 2.240.000 2.093.000
Driftskostnader -886.000 -1.032.000 -1.384.000 -1.490.000 -1.576.000
Driftsresultat 556.000 675.000 616.000 750.000 516.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 1.000 1.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt 557.000 676.000 616.000 750.000 514.000
Skattekostnad -128.000 -162.000 -154.000 -202.000 -139.000
Årsresultat 429.000 514.000 462.000 547.000 375.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.136.000 1.201.000 1.346.000 1.432.000 1.213.000
Sum eiendeler 1.136.000 1.201.000 1.346.000 1.432.000 1.213.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 49.000 38.000 36.000 29.000
Sum egenkapital 290.000 289.000 278.000 276.000 269.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 846.000 912.000 1.068.000 1.156.000 944.000
Sum gjeld og egenkapital 1.136.000 1.201.000 1.346.000 1.432.000 1.213.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.442.000 1.708.000 2.000.000 2.240.000 2.093.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.442.000 1.708.000 2.000.000 2.240.000 2.093.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -748.000 -912.000 -1.194.000 -1.279.000 -1.320.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -120.000 -190.000 -211.000 -256.000
Driftskostnader -886.000 -1.032.000 -1.384.000 -1.490.000 -1.576.000
Driftsresultat 556.000 675.000 616.000 750.000 516.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 1.000 1.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -428.000 -502.000 -460.000 -540.000 -357.000
Årsresultat 429.000 514.000 462.000 547.000 375.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 152.000 93.000 465.000 555.000 574.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 984.000 1.109.000 882.000 876.000 639.000
Sum omløpsmidler 1.136.000 1.201.000 1.346.000 1.432.000 1.213.000
Sum eiendeler 1.136.000 1.201.000 1.346.000 1.432.000 1.213.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 49.000 38.000 36.000 29.000
Sum egenkapital 290.000 289.000 278.000 276.000 269.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0 32.000 22.000 47.000
Betalbar skatt 128.000 162.000 154.000 202.000 139.000
Skyldig offentlige avgifter 170.000 185.000 332.000 299.000 293.000
Utbytte -428.000 -502.000 -460.000 -540.000 -357.000
Annen kortsiktig gjeld 114.000 63.000 90.000 93.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 846.000 912.000 1.068.000 1.156.000 944.000
Sum gjeld og egenkapital 1.136.000 1.201.000 1.346.000 1.432.000 1.213.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 290.000 289.000 278.000 276.000 269.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Soliditet 25.5 24.1 20.7 19.3 22.2
Resultatgrad 38.6 39.5 30.8 33.5 24.7
Rentedekningsgrad 5 6 751.0 258.5
Gjeldsgrad 2.9 3.2 3.8 4.2 3.5
Total kapitalrentabilitet 49.1 56.3 45.8 52.4 42.6
Signatur
13.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex