Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Defacto Holding As
Juridisk navn:  Defacto Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Birkelandsvegen 2 Birkelandsvegen 2 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 923940979
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/26/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 24.000
Regnskap for  Defacto Holding As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000
Sum omløpsmidler 9.000
Sum eiendeler 54.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 24.000
Sum langsiktig gjeld 30.000
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 54.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 45.000
Sum anleggsmidler 45.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 9.000
Sum omløpsmidler 9.000
Sum eiendeler 54.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 30.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 54.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 44.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3
Total kapitalrentabilitet 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex