Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Defineit As
Juridisk navn:  Defineit As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Benedikts Vei 15A Benedikts Vei 15A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 913861981
Aksjekapital: 223.319 NOK
Etableringsdato: 4/9/2014 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-0.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 653.000
Resultat: -2.000 -2.000 -5.000 -23.000 -27.000
Egenkapital: 249.000 251.000 258.000 263.000 286.000
Regnskap for  Defineit As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 653.000
Driftskostnader -2.000 -2.000 -5.000 -21.000 -670.000
Driftsresultat -2.000 -2.000 -5.000 -21.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 -8.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 -2.000
Finans 0 0 0 -2.000 -10.000
Resultat før skatt -2.000 -2.000 -5.000 -23.000 -27.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -2.000 -5.000 -23.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 205.000 205.000 205.000 155.000 155.000
Sum omløpsmidler 44.000 46.000 53.000 108.000 200.000
Sum eiendeler 249.000 251.000 258.000 263.000 355.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 39.000 39.000 63.000
Sum egenkapital 249.000 251.000 258.000 263.000 286.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 69.000
Sum gjeld og egenkapital 249.000 251.000 258.000 262.000 355.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 653.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 653.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -531.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -2.000 -5.000 -21.000 -139.000
Driftskostnader -2.000 -2.000 -5.000 -21.000 -670.000
Driftsresultat -2.000 -2.000 -5.000 -21.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 -8.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 -2.000
Finans 0 0 0 -2.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -2.000 -5.000 -23.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 205.000 205.000 205.000 155.000 155.000
Sum anleggsmidler 205.000 205.000 205.000 155.000 155.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 23.000 21.000 21.000 21.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 25.000 32.000 87.000 183.000
Sum omløpsmidler 44.000 46.000 53.000 108.000 200.000
Sum eiendeler 249.000 251.000 258.000 263.000 355.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 39.000 39.000 63.000
Sum egenkapital 249.000 251.000 258.000 263.000 286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 52.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 69.000
Sum gjeld og egenkapital 249.000 251.000 258.000 262.000 355.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000 46.000 53.000 108.000 131.000
Likviditetsgrad 1 2.9
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 2.9
Soliditet 1 1 1 1 80.6
Resultatgrad -2.8
Rentedekningsgrad -10.5 -13.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.8 -0.8 -1.9 -7.3
Signatur
21.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex