Deggern Invest As
Juridisk navn:  Deggern Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Terneveien 7 Terneveien 7 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 920459897
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/19/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -8.000
Egenkapital: 22.000
Regnskap for  Deggern Invest As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -8.000
Driftsresultat -8.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -8.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000
Sum omløpsmidler 9.000
Sum eiendeler 54.000
Sum opptjent egenkapital -8.000
Sum egenkapital 22.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000
Sum gjeld og egenkapital 55.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -8.000
Driftskostnader -8.000
Driftsresultat -8.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 45.000
Sum anleggsmidler 45.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 9.000
Sum omløpsmidler 9.000
Sum eiendeler 54.000
Sum opptjent egenkapital -8.000
Sum egenkapital 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000
Sum gjeld og egenkapital 55.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.000
Likviditetsgrad 1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3
Soliditet 4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5
Total kapitalrentabilitet -14.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex