Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Delicatessen Grünerløkka As
Juridisk navn:  Delicatessen Grünerløkka As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22718284
C/O Ecit Accounting As Martin Linges Vei 25 Søndre Gate 8 Fax: 22385887
1364 Fornebu 550 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980147622
Aksjekapital: 440.000 NOK
Antall ansatte: 80
Etableringsdato: 8/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Vidi Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.14%
Resultat  
  
-59.28%
Egenkapital  
  
-92.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 21.665.000 22.840.000 23.083.000 22.839.000 26.068.000
Resultat: 2.182.000 5.359.000 4.081.000 3.982.000 5.310.000
Egenkapital: 399.000 5.113.000 585.000 1.528.000 2.629.000
Regnskap for  Delicatessen Grünerløkka As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.665.000 22.840.000 23.083.000 22.839.000 26.068.000
Driftskostnader -19.492.000 -21.034.000 -20.728.000 -20.602.000 -20.860.000
Driftsresultat 2.174.000 1.807.000 2.354.000 2.238.000 5.208.000
Finansinntekter 10.000 3.594.000 1.728.000 1.746.000 109.000
Finanskostnader -1.000 -43.000 -1.000 -3.000 -6.000
Finans 9.000 3.551.000 1.727.000 1.743.000 103.000
Resultat før skatt 2.182.000 5.359.000 4.081.000 3.982.000 5.310.000
Skattekostnad -603.000 -830.000 -1.025.000 -1.083.000 -1.434.000
Årsresultat 1.579.000 4.529.000 3.056.000 2.899.000 3.876.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 131.000 339.000 1.602.000 1.658.000 2.394.000
Sum omløpsmidler 5.484.000 9.257.000 6.560.000 6.894.000 8.267.000
Sum eiendeler 5.615.000 9.596.000 8.162.000 8.552.000 10.661.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 4.673.000 145.000 1.088.000 2.861.000
Sum egenkapital 399.000 5.113.000 585.000 1.528.000 2.629.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.216.000 4.483.000 7.578.000 7.024.000 8.031.000
Sum gjeld og egenkapital 5.615.000 9.596.000 8.163.000 8.552.000 10.660.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.691.000 22.821.000 22.956.000 22.674.000 24.084.000
Andre inntekter -26.000 20.000 126.000 165.000 1.984.000
Driftsinntekter 21.665.000 22.840.000 23.083.000 22.839.000 26.068.000
Varekostnad -7.267.000 -7.841.000 -8.021.000 -8.222.000 -8.793.000
Lønninger -8.118.000 -8.862.000 -8.530.000 -8.275.000 -8.743.000
Avskrivning -222.000 -215.000 -178.000 -175.000 -112.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.885.000 -4.116.000 -3.999.000 -3.930.000 -3.212.000
Driftskostnader -19.492.000 -21.034.000 -20.728.000 -20.602.000 -20.860.000
Driftsresultat 2.174.000 1.807.000 2.354.000 2.238.000 5.208.000
Finansinntekter 10.000 3.594.000 1.728.000 1.746.000 109.000
Finanskostnader -1.000 -43.000 -1.000 -3.000 -6.000
Finans 9.000 3.551.000 1.727.000 1.743.000 103.000
Konsernbidrag -1.694.000 0 0 0 0
Utbytte -4.600.000 0 -4.000.000 -4.000.000 -5.500.000
Årsresultat 1.579.000 4.529.000 3.056.000 2.899.000 3.876.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 85.000 73.000 75.000 82.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 131.000 254.000 329.000 377.000 436.000
Sum varige driftsmidler 131.000 254.000 329.000 377.000 436.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.200.000 1.205.000 1.875.000
Sum anleggsmidler 131.000 339.000 1.602.000 1.658.000 2.394.000
Varebeholdning 337.000 319.000 736.000 767.000 682.000
Kundefordringer 0 5.000 27.000 2.000 48.000
Andre fordringer 4.000 224.000 157.000 64.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.238.000 5.291.000 3.920.000 4.362.000 5.792.000
Sum omløpsmidler 5.484.000 9.257.000 6.560.000 6.894.000 8.267.000
Sum eiendeler 5.615.000 9.596.000 8.162.000 8.552.000 10.661.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 4.673.000 145.000 1.088.000 2.861.000
Sum egenkapital 399.000 5.113.000 585.000 1.528.000 2.629.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.200.000 6.000 82.000 37.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 943.000 564.000 406.000 346.000 469.000
Betalbar skatt 12.000 842.000 1.023.000 1.076.000 1.398.000
Skyldig offentlige avgifter 879.000 1.047.000 961.000 824.000 1.048.000
Utbytte -4.600.000 0 -4.000.000 -4.000.000 -5.500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.182.000 2.024.000 1.106.000 740.000 1.116.000
Sum kortsiktig gjeld 5.216.000 4.483.000 7.578.000 7.024.000 8.031.000
Sum gjeld og egenkapital 5.615.000 9.596.000 8.163.000 8.552.000 10.660.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 268.000 4.774.000 -1.018.000 -130.000 236.000
Likviditetsgrad 1 1 2 0.9 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1 2 0.8 0.9 1.0
Soliditet 7.1 53.3 7.2 17.9 24.7
Resultatgrad 1 7.9 10.2 9.8 20.0
Rentedekningsgrad 2 4 2 1328.0 886.2
Gjeldsgrad 13.1 0.9 1 4.6 3.1
Total kapitalrentabilitet 38.9 56.3 5 46.6 49.9
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex