Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Delinor As
Juridisk navn:  Delinor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62961212
C/O Anita Karahan Lysåsstubben 2C Lysåsstubben 2C Fax:
2052 Jessheim 2052 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 996362132
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/29/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-110.2%
Egenkapital  
  
-8.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 553.000 0 0 0
Resultat: -77.000 755.000 -4.000 -18.000 -778.000
Egenkapital: -1.023.000 -947.000 -1.702.000 -1.698.000 -1.680.000
Regnskap for  Delinor As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 553.000 0 0 0
Driftskostnader -77.000 203.000 -4.000 -18.000 -778.000
Driftsresultat -77.000 755.000 -4.000 -18.000 -778.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -77.000 755.000 -4.000 -18.000 -778.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -77.000 755.000 -4.000 -18.000 -778.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 84.000 2.191.000 2.191.000 2.210.000
Sum eiendeler 0 84.000 2.191.000 2.191.000 2.210.000
Sum opptjent egenkapital -1.123.000 -1.047.000 -1.802.000 -1.798.000 -1.780.000
Sum egenkapital -1.023.000 -947.000 -1.702.000 -1.698.000 -1.680.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.100.000 2.100.000 2.100.000
Sum kortsiktig gjeld 1.024.000 1.030.000 1.792.000 1.789.000 1.790.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 83.000 2.190.000 2.191.000 2.210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 553.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 553.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 21.000 -74.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -98.000 277.000 -4.000 -18.000 -778.000
Driftskostnader -77.000 203.000 -4.000 -18.000 -778.000
Driftsresultat -77.000 755.000 -4.000 -18.000 -778.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -77.000 755.000 -4.000 -18.000 -778.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 60.000 191.000 191.000 194.000
Andre fordringer 0 23.000 2.000.000 2.000.000 2.006.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 0 0 10.000
Sum omløpsmidler 0 84.000 2.191.000 2.191.000 2.210.000
Sum eiendeler 0 84.000 2.191.000 2.191.000 2.210.000
Sum opptjent egenkapital -1.123.000 -1.047.000 -1.802.000 -1.798.000 -1.780.000
Sum egenkapital -1.023.000 -947.000 -1.702.000 -1.698.000 -1.680.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.100.000 2.100.000 2.100.000
Leverandørgjeld 0 7.000 652.000 652.000 1.436.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 0 15.000 15.000 15.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.026.000 1.024.000 1.125.000 1.121.000 339.000
Sum kortsiktig gjeld 1.024.000 1.030.000 1.792.000 1.789.000 1.790.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 83.000 2.190.000 2.191.000 2.210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.024.000 -946.000 399.000 402.000 420.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0 0.1 1.2 1.3 1.3
Soliditet -77.7 -77.5 -76.0
Resultatgrad 136.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -2.3 -2.3 -2.3
Total kapitalrentabilitet 909.6 -0.2 -0.8 -35.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex