Deliverance As
Juridisk navn:  Deliverance As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 12 Haramsvegen 399 Fax:
1720 Greåker 6290 Haramsøy
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Haram
Org.nr: 919639539
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/2017
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 1.000
Resultat: -5.000
Egenkapital: 95.000
Regnskap for  Deliverance As
Resultat 2017
Driftsinntekter 1.000
Driftskostnader -71.000
Driftsresultat -70.000
Finansinntekter 65.000
Finanskostnader 0
Finans 65.000
Resultat før skatt -5.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 95.000
Sum eiendeler 95.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 95.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 95.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.000
Varekostnad -40.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -31.000
Driftskostnader -71.000
Driftsresultat -70.000
Finansinntekter 65.000
Finanskostnader 0
Finans 65.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 40.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 25.000
Kasse, bank 30.000
Sum omløpsmidler 95.000
Sum eiendeler 95.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 95.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 95.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 95.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -5.3
Signatur
29.09.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.09.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex