Deltrian Norge As
Juridisk navn:  Deltrian Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70175300
Kvasnesvegen 2 Kvasnesvegen 2 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 920599214
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/4/2018 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 11.618.000
Resultat: -396.000
Egenkapital: 489.000
Regnskap for  Deltrian Norge As
Resultat 2018
Driftsinntekter 11.618.000
Driftskostnader -12.003.000
Driftsresultat -386.000
Finansinntekter 6.000
Finanskostnader -15.000
Finans -9.000
Resultat før skatt -396.000
Skattekostnad 84.000
Årsresultat -311.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.000
Sum omløpsmidler 7.046.000
Sum eiendeler 7.130.000
Sum opptjent egenkapital -311.000
Sum egenkapital 489.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6.642.000
Sum gjeld og egenkapital 7.131.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.618.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 11.618.000
Varekostnad -10.864.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -4.752.000
Driftskostnader -12.003.000
Driftsresultat -386.000
Finansinntekter 6.000
Finanskostnader -15.000
Finans -9.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -311.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 84.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 84.000
Varebeholdning 3.613.000
Kundefordringer 2.012.000
Andre fordringer 4.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.417.000
Sum omløpsmidler 7.046.000
Sum eiendeler 7.130.000
Sum opptjent egenkapital -311.000
Sum egenkapital 489.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 6.028.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 570.000
Sum kortsiktig gjeld 6.642.000
Sum gjeld og egenkapital 7.131.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 404.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5
Soliditet 6.9
Resultatgrad -3.3
Rentedekningsgrad -25.7
Gjeldsgrad 13.6
Total kapitalrentabilitet -5.3
Signatur
05.04.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex