Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Den Norske Ballettskole Bærum As
Juridisk navn:  Den Norske Ballettskole Bærum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rådyrfaret 4 Rådyrfaret 4 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 820641302
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 2/19/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam DA
Regnskapsfører: Follo Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
177.63%
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
0.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 422.000 152.000
Resultat: 2.000 4.000
Egenkapital: 255.000 253.000
Regnskap for  Den Norske Ballettskole Bærum As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 422.000 152.000
Driftskostnader -419.000 -148.000
Driftsresultat 2.000 3.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 2.000 4.000
Skattekostnad -1.000 -1.000
Årsresultat 2.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 283.000 271.000
Sum eiendeler 283.000 271.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 3.000
Sum egenkapital 255.000 253.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 283.000 271.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 422.000 152.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 422.000 152.000
Varekostnad -146.000 -72.000
Lønninger -85.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -188.000 -76.000
Driftskostnader -419.000 -148.000
Driftsresultat 2.000 3.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 2.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 136.000 50.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 146.000 221.000
Sum omløpsmidler 283.000 271.000
Sum eiendeler 283.000 271.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 3.000
Sum egenkapital 255.000 253.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 5.000 17.000
Betalbar skatt 1.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 0
Sum kortsiktig gjeld 28.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 283.000 271.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 255.000 253.000
Likviditetsgrad 1 10.1 15.1
Likviditetsgrad 2 10.1 15.1
Soliditet 90.1 93.4
Resultatgrad 0.5 2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.7 1.1
Signatur
02.07.2020
STYRETS LEDER
DAGLIG LEDER
SIGNATUR HVER FOR SEG
JANSSON AARSET IRENE
Prokurister
02.07.2020
STYRETS LEDER
DAGLIG LEDER
PROKURA HVER FOR SEG
JANSSON AARSET IRENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex