Den Nye Henriken As
Juridisk navn:  Den Nye Henriken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94199539
Wergelandsveien 5 Bogstadveien 52A Fax:
0167 Oslo 366 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915350348
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/22/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Frogner Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.91%
Resultat  
  
207.35%
Egenkapital  
  
130.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.541.000 1.455.000 1.724.000 318.000
Resultat: 73.000 -68.000 72.000 11.000
Egenkapital: 83.000 36.000 88.000 34.000
Regnskap for  Den Nye Henriken As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.541.000 1.455.000 1.724.000 318.000
Driftskostnader -1.445.000 -1.508.000 -1.645.000 -306.000
Driftsresultat 96.000 -53.000 79.000 12.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -22.000 -16.000 -8.000 0
Finans -22.000 -15.000 -7.000 0
Resultat før skatt 73.000 -68.000 72.000 11.000
Skattekostnad -26.000 16.000 -18.000 -1.000
Årsresultat 48.000 -53.000 54.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 91.000 164.000 166.000 0
Sum omløpsmidler 239.000 401.000 189.000 279.000
Sum eiendeler 330.000 565.000 355.000 279.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 6.000 58.000 4.000
Sum egenkapital 83.000 36.000 88.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 246.000 530.000 267.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 329.000 566.000 355.000 279.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.541.000 1.455.000 1.716.000 318.000
Andre inntekter 0 0 8.000 0
Driftsinntekter 1.541.000 1.455.000 1.724.000 318.000
Varekostnad -784.000 -666.000 -769.000 -141.000
Lønninger -102.000 -149.000 -290.000 -51.000
Avskrivning -40.000 -40.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -519.000 -653.000 -586.000 -114.000
Driftskostnader -1.445.000 -1.508.000 -1.645.000 -306.000
Driftsresultat 96.000 -53.000 79.000 12.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -22.000 -16.000 -8.000 0
Finans -22.000 -15.000 -7.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 -53.000 54.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 16.000 0 0
Fast eiendom 0 45.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 87.000 79.000 0 0
Sum varige driftsmidler 87.000 124.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 24.000 166.000 0
Sum anleggsmidler 91.000 164.000 166.000 0
Varebeholdning 79.000 251.000 54.000 53.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 159.000 151.000 135.000 204.000
Sum omløpsmidler 239.000 401.000 189.000 279.000
Sum eiendeler 330.000 565.000 355.000 279.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 6.000 58.000 4.000
Sum egenkapital 83.000 36.000 88.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 128.000 451.000 160.000 54.000
Betalbar skatt 5.000 0 18.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 78.000 60.000 48.000 36.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 19.000 40.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 246.000 530.000 267.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 329.000 566.000 355.000 279.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.000 -129.000 -78.000 34.000
Likviditetsgrad 1 1 0.8 0.7 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.3 0.5 1.0
Soliditet 25.2 6.4 24.8 12.2
Resultatgrad 6.2 -3.6 4.6 3.8
Rentedekningsgrad 4.4 -3.3 9.9
Gjeldsgrad 3 14.7 3 7.2
Total kapitalrentabilitet 29.2 -9.2 22.5 4.3
Signatur
31.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex