Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dental I Nor AS
Juridisk navn:  Dental I Nor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76940800
Postboks 11 Dronningens Gate 41 Fax: 76940801
8501 Narvik 8514 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 984301251
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/8/2002 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alfa Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.41%
Resultat  
  
-150.78%
Egenkapital  
  
-41.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.484.000 2.742.000 3.107.000 2.585.000 3.206.000
Resultat: -321.000 -128.000 98.000 -358.000 -197.000
Egenkapital: 633.000 1.079.000 1.207.000 1.109.000 1.445.000
Regnskap for  Dental I Nor AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.484.000 2.742.000 3.107.000 2.585.000 3.206.000
Driftskostnader -2.674.000 -2.764.000 -2.891.000 -2.848.000 -3.350.000
Driftsresultat -190.000 -24.000 216.000 -264.000 -145.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -132.000 -104.000 -119.000 -95.000 -52.000
Finans -132.000 -103.000 -119.000 -94.000 -52.000
Resultat før skatt -321.000 -128.000 98.000 -358.000 -197.000
Skattekostnad 0 0 0 22.000 54.000
Årsresultat -321.000 -128.000 98.000 -337.000 -143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.556.000 1.963.000 2.076.000 2.097.000 1.778.000
Sum omløpsmidler 1.023.000 1.110.000 1.286.000 703.000 1.448.000
Sum eiendeler 2.579.000 3.073.000 3.362.000 2.800.000 3.226.000
Sum opptjent egenkapital 433.000 879.000 1.007.000 909.000 1.245.000
Sum egenkapital 633.000 1.079.000 1.207.000 1.109.000 1.445.000
Sum langsiktig gjeld 1.665.000 1.757.000 1.850.000 1.318.000 1.509.000
Sum kortsiktig gjeld 282.000 236.000 305.000 373.000 272.000
Sum gjeld og egenkapital 2.580.000 3.072.000 3.362.000 2.800.000 3.226.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.484.000 2.742.000 3.107.000 2.585.000 3.206.000
Driftsinntekter 2.484.000 2.742.000 3.107.000 2.585.000 3.206.000
Varekostnad -389.000 -543.000 -701.000 -459.000 -785.000
Lønninger -1.533.000 -1.463.000 -1.333.000 -1.631.000 -1.683.000
Avskrivning -111.000 -112.000 -112.000 -102.000 -108.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -641.000 -646.000 -745.000 -656.000 -774.000
Driftskostnader -2.674.000 -2.764.000 -2.891.000 -2.848.000 -3.350.000
Driftsresultat -190.000 -24.000 216.000 -264.000 -145.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -132.000 -104.000 -119.000 -95.000 -52.000
Finans -132.000 -103.000 -119.000 -94.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -321.000 -128.000 98.000 -337.000 -143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.464.000 1.824.000 1.890.000 1.956.000 1.760.000
Maskiner anlegg 32.000 42.000 51.000 61.000 0
Driftsløsøre 24.000 43.000 62.000 81.000 19.000
Sum varige driftsmidler 1.520.000 1.909.000 2.003.000 2.097.000 1.778.000
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 54.000 72.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.556.000 1.963.000 2.076.000 2.097.000 1.778.000
Varebeholdning 765.000 681.000 650.000 590.000 483.000
Kundefordringer 269.000 252.000 200.000 273.000 229.000
Andre fordringer 15.000 2.000 7.000 0 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 175.000 429.000 0 728.000
Sum omløpsmidler 1.023.000 1.110.000 1.286.000 703.000 1.448.000
Sum eiendeler 2.579.000 3.073.000 3.362.000 2.800.000 3.226.000
Sum opptjent egenkapital 433.000 879.000 1.007.000 909.000 1.245.000
Sum egenkapital 633.000 1.079.000 1.207.000 1.109.000 1.445.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 22.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 2.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 1.665.000 1.757.000 1.850.000 1.318.000 1.509.000
Leverandørgjeld 38.000 83.000 69.000 85.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 82.000 58.000 50.000 52.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 162.000 95.000 187.000 234.000 195.000
Sum kortsiktig gjeld 282.000 236.000 305.000 373.000 272.000
Sum gjeld og egenkapital 2.580.000 3.072.000 3.362.000 2.800.000 3.226.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 741.000 874.000 981.000 330.000 1.176.000
Likviditetsgrad 1 3.6 4.7 4.2 1.9 5.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.8 2.1 0.3 3.6
Soliditet 24.5 35.1 35.9 39.6 44.8
Resultatgrad -7.6 -0.9 7 -10.2 -4.5
Rentedekningsgrad -1.4 -0.2 1.8 -2.8 -2.8
Gjeldsgrad 3.1 1.8 1.8 1.5 1.2
Total kapitalrentabilitet -7.4 -0.7 6.4 -9.4 -4.5
Signatur
29.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex