Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dentalstøp Tannteknikk AS
Juridisk navn:  Dentalstøp Tannteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55598170
Postboks 83 Kanalveien 64 Fax: 55314080
5822 Bergen 5068 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 924843810
Aksjekapital: 432.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/26/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Torvund Revisjon AS
Regnskapsfører: Bb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.28%
Resultat  
  
-20.32%
Egenkapital  
  
31.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.530.000 17.113.000 14.724.000 16.520.000 15.530.000
Resultat: 2.011.000 2.524.000 1.349.000 2.015.000 1.618.000
Egenkapital: 6.522.000 4.963.000 4.468.000 3.438.000 2.909.000
Regnskap for  Dentalstøp Tannteknikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.530.000 17.113.000 14.724.000 16.520.000 15.530.000
Driftskostnader -16.546.000 -14.627.000 -13.396.000 -14.601.000 -14.112.000
Driftsresultat 1.984.000 2.486.000 1.329.000 1.919.000 1.418.000
Finansinntekter 55.000 77.000 90.000 162.000 280.000
Finanskostnader -27.000 -39.000 -69.000 -66.000 -79.000
Finans 28.000 38.000 21.000 96.000 201.000
Resultat før skatt 2.011.000 2.524.000 1.349.000 2.015.000 1.618.000
Skattekostnad -452.000 -580.000 -319.000 -486.000 -383.000
Årsresultat 1.559.000 1.945.000 1.030.000 1.529.000 1.235.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.837.000 2.799.000 3.036.000 3.452.000 3.440.000
Sum omløpsmidler 5.780.000 6.525.000 4.330.000 4.031.000 3.914.000
Sum eiendeler 8.617.000 9.324.000 7.366.000 7.483.000 7.354.000
Sum opptjent egenkapital 6.090.000 4.531.000 4.036.000 3.006.000 2.477.000
Sum egenkapital 6.522.000 4.963.000 4.468.000 3.438.000 2.909.000
Sum langsiktig gjeld 0 817.000 960.000 1.162.000 1.278.000
Sum kortsiktig gjeld 2.095.000 3.544.000 1.937.000 2.883.000 3.167.000
Sum gjeld og egenkapital 8.617.000 9.324.000 7.365.000 7.483.000 7.354.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.530.000 17.091.000 14.724.000 16.470.000 15.430.000
Andre inntekter 0 23.000 0 50.000 100.000
Driftsinntekter 18.530.000 17.113.000 14.724.000 16.520.000 15.530.000
Varekostnad -2.954.000 -2.497.000 -2.383.000 -3.152.000 -3.189.000
Lønninger -8.527.000 -7.772.000 -7.211.000 -7.863.000 -7.663.000
Avskrivning -1.011.000 -894.000 -908.000 -728.000 -691.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.054.000 -3.464.000 -2.894.000 -2.858.000 -2.569.000
Driftskostnader -16.546.000 -14.627.000 -13.396.000 -14.601.000 -14.112.000
Driftsresultat 1.984.000 2.486.000 1.329.000 1.919.000 1.418.000
Finansinntekter 55.000 77.000 90.000 162.000 280.000
Finanskostnader -27.000 -39.000 -69.000 -66.000 -79.000
Finans 28.000 38.000 21.000 96.000 201.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.450.000 0 -1.000.000 -1.100.000
Årsresultat 1.559.000 1.945.000 1.030.000 1.529.000 1.235.000
Balanse detaljer          
Goodwill 241.000 306.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 459.000 372.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.847.000 1.896.000 2.590.000 3.007.000 2.995.000
Sum varige driftsmidler 1.847.000 1.896.000 2.590.000 3.007.000 2.995.000
Sum finansielle anleggsmidler 531.000 531.000 446.000 446.000 446.000
Sum anleggsmidler 2.837.000 2.799.000 3.036.000 3.452.000 3.440.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.329.000 1.557.000 1.538.000 1.273.000 1.583.000
Andre fordringer 236.000 309.000 461.000 89.000 380.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.216.000 4.659.000 2.331.000 2.669.000 1.951.000
Sum omløpsmidler 5.780.000 6.525.000 4.330.000 4.031.000 3.914.000
Sum eiendeler 8.617.000 9.324.000 7.366.000 7.483.000 7.354.000
Sum opptjent egenkapital 6.090.000 4.531.000 4.036.000 3.006.000 2.477.000
Sum egenkapital 6.522.000 4.963.000 4.468.000 3.438.000 2.909.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 65.000 41.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 817.000 960.000 1.162.000 1.278.000
Leverandørgjeld 357.000 331.000 514.000 41.000 304.000
Betalbar skatt 522.000 649.000 381.000 462.000 337.000
Skyldig offentlige avgifter 431.000 434.000 456.000 516.000 508.000
Utbytte 0 -1.450.000 0 -1.000.000 -1.100.000
Annen kortsiktig gjeld 785.000 2.130.000 586.000 1.864.000 2.017.000
Sum kortsiktig gjeld 2.095.000 3.544.000 1.937.000 2.883.000 3.167.000
Sum gjeld og egenkapital 8.617.000 9.324.000 7.365.000 7.483.000 7.354.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.685.000 2.981.000 2.393.000 1.148.000 747.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.8 2.2 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 2.8 1.8 2.2 1.4 1.3
Soliditet 75.7 53.2 60.7 45.9 39.6
Resultatgrad 10.7 14.5 9 11.6 9.1
Rentedekningsgrad 73.5 63.7 19.3 29.1 21.5
Gjeldsgrad 0.3 0.9 0.6 1.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 23.7 27.5 19.3 27.8 23.1
Signatur
24.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
24.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex