Dentinor Tannteknikk As
Juridisk navn:  Dentinor Tannteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33611361
Postboks 2414 Heimdalsvingen 1 Fax: 33350189
3104 Tønsberg 3117 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 990779430
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 12/10/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Re Revisjon As
Regnskapsfører: Sky Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.59%
Resultat  
  
-375.14%
Egenkapital  
  
-3.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.615.000 22.308.000 24.391.000 21.533.000 21.916.000
Resultat: -4.932.000 -1.038.000 -94.000 389.000 795.000
Egenkapital: 5.826.000 6.007.000 3.949.000 3.749.000 2.550.000
Regnskap for  Dentinor Tannteknikk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.615.000 22.308.000 24.391.000 21.533.000 21.916.000
Driftskostnader -25.403.000 -23.238.000 -24.360.000 -21.025.000 -20.983.000
Driftsresultat -4.787.000 -930.000 31.000 507.000 933.000
Finansinntekter 54.000 15.000 51.000 33.000 24.000
Finanskostnader -199.000 -123.000 -177.000 -151.000 -163.000
Finans -145.000 -108.000 -126.000 -118.000 -139.000
Resultat før skatt -4.932.000 -1.038.000 -94.000 389.000 795.000
Skattekostnad 1.374.000 508.000 217.000 204.000 -153.000
Årsresultat -3.558.000 -531.000 123.000 593.000 641.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.419.000 2.322.000 2.326.000 1.560.000 2.098.000
Sum omløpsmidler 12.034.000 11.314.000 7.870.000 7.171.000 5.675.000
Sum eiendeler 14.453.000 13.636.000 10.196.000 8.731.000 7.773.000
Sum opptjent egenkapital -856.000 2.702.000 3.233.000 3.033.000 2.441.000
Sum egenkapital 5.826.000 6.007.000 3.949.000 3.749.000 2.550.000
Sum langsiktig gjeld 3.140.000 3.113.000 2.720.000 2.363.000 2.467.000
Sum kortsiktig gjeld 5.487.000 4.516.000 3.527.000 2.618.000 2.756.000
Sum gjeld og egenkapital 14.452.000 13.635.000 10.196.000 8.730.000 7.774.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.615.000 22.252.000 24.365.000 21.481.000 21.863.000
Andre inntekter 0 55.000 26.000 52.000 54.000
Driftsinntekter 20.615.000 22.308.000 24.391.000 21.533.000 21.916.000
Varekostnad -7.642.000 -6.535.000 -7.181.000 -6.847.000 -6.957.000
Lønninger -9.858.000 -10.534.000 -10.891.000 -9.003.000 -9.407.000
Avskrivning -735.000 -449.000 -544.000 -480.000 -513.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.168.000 -5.720.000 -5.744.000 -4.695.000 -4.106.000
Driftskostnader -25.403.000 -23.238.000 -24.360.000 -21.025.000 -20.983.000
Driftsresultat -4.787.000 -930.000 31.000 507.000 933.000
Finansinntekter 54.000 15.000 51.000 33.000 24.000
Finanskostnader -199.000 -123.000 -177.000 -151.000 -163.000
Finans -145.000 -108.000 -126.000 -118.000 -139.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.558.000 -531.000 123.000 593.000 641.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.739.000 1.587.000 709.000 248.000 235.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 47.000 0 0
Driftsløsøre 680.000 735.000 1.114.000 1.041.000 1.518.000
Sum varige driftsmidler 680.000 735.000 1.160.000 1.041.000 1.518.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 456.000 271.000 346.000
Sum anleggsmidler 2.419.000 2.322.000 2.326.000 1.560.000 2.098.000
Varebeholdning 2.369.000 2.126.000 1.323.000 966.000 717.000
Kundefordringer 3.028.000 3.291.000 3.246.000 2.766.000 3.274.000
Andre fordringer 6.284.000 5.383.000 1.326.000 3.125.000 613.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 352.000 514.000 1.974.000 314.000 1.071.000
Sum omløpsmidler 12.034.000 11.314.000 7.870.000 7.171.000 5.675.000
Sum eiendeler 14.453.000 13.636.000 10.196.000 8.731.000 7.773.000
Sum opptjent egenkapital -856.000 2.702.000 3.233.000 3.033.000 2.441.000
Sum egenkapital 5.826.000 6.007.000 3.949.000 3.749.000 2.550.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 709.000 0 0 77.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.140.000 3.113.000 2.720.000 2.363.000 2.467.000
Leverandørgjeld 1.086.000 1.640.000 882.000 906.000 1.080.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 715.000 732.000 902.000 620.000 704.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.977.000 2.144.000 1.742.000 1.015.000 973.000
Sum kortsiktig gjeld 5.487.000 4.516.000 3.527.000 2.618.000 2.756.000
Sum gjeld og egenkapital 14.452.000 13.635.000 10.196.000 8.730.000 7.774.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.547.000 6.798.000 4.343.000 4.553.000 2.919.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2 2.2 2.7 2.1
Likviditetsgrad 2 1.8 2 1.9 2.4 1.8
Soliditet 40.3 44.1 38.7 42.9 32.8
Resultatgrad -23.2 -4.2 0.1 2.4 4.3
Rentedekningsgrad -24.1 -7.6 0.2 3.4 5.9
Gjeldsgrad 1.5 1.3 1.6 1.3 2.0
Total kapitalrentabilitet -32.7 -6.7 0.8 6.2 12.3
Signatur
13.10.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex