Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Denttech Harstad AS
Juridisk navn:  Denttech Harstad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77064268
Postboks 427 St Olavs Gate 12B Fax: 77064268
9484 Harstad 9405 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 983686966
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/23/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-119.51%
Egenkapital  
  
-14.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 732.000 468.000 534.000 485.000
Resultat: -104.000 533.000 107.000 94.000 168.000
Egenkapital: 601.000 705.000 271.000 188.000 121.000
Regnskap for  Denttech Harstad AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 732.000 468.000 534.000 485.000
Driftskostnader -105.000 -196.000 -363.000 -421.000 -318.000
Driftsresultat -105.000 536.000 105.000 114.000 166.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 -19.000 1.000
Finanskostnader 0 -5.000 0 0 0
Finans 2.000 -3.000 3.000 -19.000 1.000
Resultat før skatt -104.000 533.000 107.000 94.000 168.000
Skattekostnad 0 -99.000 -24.000 -27.000 0
Årsresultat -104.000 435.000 83.000 67.000 168.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 35.000 43.000 52.000 60.000
Sum omløpsmidler 585.000 826.000 313.000 240.000 442.000
Sum eiendeler 612.000 861.000 356.000 292.000 502.000
Sum opptjent egenkapital 501.000 605.000 170.000 87.000 20.000
Sum egenkapital 601.000 705.000 271.000 188.000 121.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 155.000 86.000 104.000 381.000
Sum gjeld og egenkapital 611.000 860.000 356.000 291.000 501.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 157.000 468.000 534.000 485.000
Andre inntekter 0 575.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 732.000 468.000 534.000 485.000
Varekostnad 0 -18.000 -10.000 -21.000 -73.000
Lønninger 0 -93.000 -198.000 -251.000 -85.000
Avskrivning -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -97.000 -77.000 -147.000 -141.000 -152.000
Driftskostnader -105.000 -196.000 -363.000 -421.000 -318.000
Driftsresultat -105.000 536.000 105.000 114.000 166.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 -19.000 1.000
Finanskostnader 0 -5.000 0 0 0
Finans 2.000 -3.000 3.000 -19.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -104.000 435.000 83.000 67.000 168.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 35.000 43.000 52.000 60.000
Sum varige driftsmidler 27.000 35.000 43.000 52.000 60.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 35.000 43.000 52.000 60.000
Varebeholdning 0 0 10.000 10.000 12.000
Kundefordringer 0 0 32.000 28.000 47.000
Andre fordringer 556.000 747.000 1.000 1.000 5.000
Sum investeringer 9.000 9.000 13.000 12.000 34.000
Kasse, bank 20.000 70.000 85.000 17.000 173.000
Sum omløpsmidler 585.000 826.000 313.000 240.000 442.000
Sum eiendeler 612.000 861.000 356.000 292.000 502.000
Sum opptjent egenkapital 501.000 605.000 170.000 87.000 20.000
Sum egenkapital 601.000 705.000 271.000 188.000 121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 15.000 13.000 1.000 20.000
Betalbar skatt 0 97.000 24.000 27.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 15.000 7.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 42.000 34.000 69.000 356.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 155.000 86.000 104.000 381.000
Sum gjeld og egenkapital 611.000 860.000 356.000 291.000 501.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 575.000 671.000 227.000 136.000 61.000
Likviditetsgrad 1 58.5 5.3 3.6 2.3 1.2
Likviditetsgrad 2 58.5 5.3 3.5 2.2 1.2
Soliditet 98.4 8 75.9 64.4 24.1
Resultatgrad 73.2 22.4 21.3 34.2
Rentedekningsgrad 107.2
Gjeldsgrad 0 0.2 0.3 0.6 3.1
Total kapitalrentabilitet -16.9 62.6 30.3 32.5 33.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex