Design Haircare AS
Juridisk navn:  Design Haircare AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63818700
Støperiveien 5 Støperiveien 5 Fax: 63814021
2010 Strømmen 2010 Strømmen
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 986036156
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 8/23/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.45%
Resultat  
  
427.26%
Egenkapital  
  
101.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 25.265.000 26.443.000 24.774.000 23.165.000 19.013.000
Resultat: 1.849.000 -565.000 296.000 -1.361.000 -50.000
Egenkapital: 34.000 -1.709.000 -1.144.000 -1.440.000 -80.000
Regnskap for  Design Haircare AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 25.265.000 26.443.000 24.774.000 23.165.000 19.013.000
Driftskostnader -23.375.000 -26.977.000 -24.439.000 -24.443.000 -19.015.000
Driftsresultat 1.890.000 -534.000 334.000 -1.280.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 1.000
Finanskostnader -41.000 -32.000 -38.000 -83.000 -49.000
Finans -41.000 -32.000 -38.000 -81.000 -48.000
Resultat før skatt 1.849.000 -565.000 296.000 -1.361.000 -50.000
Skattekostnad -106.000 0 0 0 -19.000
Årsresultat 1.743.000 -565.000 296.000 -1.361.000 -69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.647.000 1.334.000 1.074.000 1.484.000 2.218.000
Sum omløpsmidler 4.817.000 3.453.000 4.556.000 4.170.000 3.206.000
Sum eiendeler 6.464.000 4.787.000 5.630.000 5.654.000 5.424.000
Sum opptjent egenkapital -66.000 -1.809.000 -1.244.000 -1.540.000 -180.000
Sum egenkapital 34.000 -1.709.000 -1.144.000 -1.440.000 -80.000
Sum langsiktig gjeld 632.000 680.000 840.000 1.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.798.000 5.817.000 5.934.000 6.095.000 5.503.000
Sum gjeld og egenkapital 6.464.000 4.788.000 5.630.000 5.655.000 5.423.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.264.000 26.440.000 24.773.000 23.164.000 18.997.000
Andre inntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 16.000
Driftsinntekter 25.265.000 26.443.000 24.774.000 23.165.000 19.013.000
Varekostnad -2.821.000 -3.174.000 -2.982.000 -2.917.000 -2.209.000
Lønninger -15.845.000 -17.074.000 -15.224.000 -14.662.000 -11.687.000
Avskrivning -315.000 -477.000 -480.000 -549.000 -399.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.394.000 -6.252.000 -5.753.000 -6.315.000 -4.720.000
Driftskostnader -23.375.000 -26.977.000 -24.439.000 -24.443.000 -19.015.000
Driftsresultat 1.890.000 -534.000 334.000 -1.280.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 1.000
Finanskostnader -41.000 -32.000 -38.000 -83.000 -49.000
Finans -41.000 -32.000 -38.000 -81.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.743.000 -565.000 296.000 -1.361.000 -69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.153.000 872.000 898.000 1.275.000 1.620.000
Sum varige driftsmidler 1.153.000 872.000 898.000 1.275.000 1.620.000
Sum finansielle anleggsmidler 494.000 462.000 176.000 209.000 598.000
Sum anleggsmidler 1.647.000 1.334.000 1.074.000 1.484.000 2.218.000
Varebeholdning 767.000 677.000 615.000 605.000 945.000
Kundefordringer 1.507.000 14.000 131.000 12.000 214.000
Andre fordringer 905.000 1.131.000 1.334.000 862.000 781.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.638.000 1.631.000 2.475.000 2.692.000 1.266.000
Sum omløpsmidler 4.817.000 3.453.000 4.556.000 4.170.000 3.206.000
Sum eiendeler 6.464.000 4.787.000 5.630.000 5.654.000 5.424.000
Sum opptjent egenkapital -66.000 -1.809.000 -1.244.000 -1.540.000 -180.000
Sum egenkapital 34.000 -1.709.000 -1.144.000 -1.440.000 -80.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 632.000 680.000 840.000 1.000.000 0
Leverandørgjeld 1.115.000 1.333.000 1.280.000 1.731.000 2.148.000
Betalbar skatt 106.000 0 0 0 19.000
Skyldig offentlige avgifter 1.886.000 1.615.000 1.985.000 1.963.000 1.421.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.691.000 2.868.000 2.669.000 2.401.000 1.916.000
Sum kortsiktig gjeld 5.798.000 5.817.000 5.934.000 6.095.000 5.503.000
Sum gjeld og egenkapital 6.464.000 4.788.000 5.630.000 5.655.000 5.423.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -981.000 -2.364.000 -1.378.000 -1.925.000 -2.297.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 0.8 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.7 0.6 0.5
Soliditet 0.5 -35.7 -20.3 -25.5 -1.5
Resultatgrad 7.5 1.3 -5.5 0.0
Rentedekningsgrad 46.1 -16.7 8.8 -15.4 0.0
Gjeldsgrad 189.1 -3.8 -5.9 -4.9 -68.8
Total kapitalrentabilitet 29.2 -11.2 5.9 -22.6 0.0
Signatur
10.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex