Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Destination Hellesöy AS
Juridisk navn:  Destination Hellesöy AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47252665
Postboks 74 C/O Ove Kristoffersen Grevlingåsen 9C Fax:
1318 Bekkestua 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 974899795
Aksjekapital: 450.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/1/1995 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: destination hellesíy as
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Sr As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.07%
Resultat  
  
-58.93%
Egenkapital  
  
11.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 4.286.000 3.966.000 3.288.000 3.001.000 2.552.000
Resultat: 92.000 224.000 119.000 148.000 -64.000
Egenkapital: 927.000 835.000 611.000 492.000 344.000
Regnskap for  Destination Hellesöy AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 4.286.000 3.966.000 3.288.000 3.001.000 2.552.000
Driftskostnader -4.383.000 -3.717.000 -3.174.000 -2.873.000 -2.615.000
Driftsresultat -97.000 249.000 114.000 128.000 -63.000
Finansinntekter 225.000 21.000 28.000 29.000 17.000
Finanskostnader -37.000 -45.000 -24.000 -9.000 -18.000
Finans 188.000 -24.000 4.000 20.000 -1.000
Resultat før skatt 92.000 224.000 119.000 148.000 -64.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 92.000 224.000 119.000 148.000 -64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.856.000 2.096.000 687.000 776.000 795.000
Sum omløpsmidler 359.000 220.000 618.000 320.000 155.000
Sum eiendeler 3.215.000 2.316.000 1.305.000 1.096.000 950.000
Sum opptjent egenkapital 477.000 385.000 161.000 42.000 -106.000
Sum egenkapital 927.000 835.000 611.000 492.000 344.000
Sum langsiktig gjeld 426.000 535.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.862.000 947.000 694.000 604.000 605.000
Sum gjeld og egenkapital 3.215.000 2.317.000 1.305.000 1.096.000 949.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.286.000 3.966.000 3.288.000 2.982.000 2.529.000
Andre inntekter 0 0 0 19.000 23.000
Driftsinntekter 4.286.000 3.966.000 3.288.000 3.001.000 2.552.000
Varekostnad -300.000 -268.000 -224.000 -70.000 -166.000
Lønninger -815.000 -857.000 -860.000 -757.000 -655.000
Avskrivning -373.000 -299.000 -177.000 -247.000 -299.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.895.000 -2.293.000 -1.913.000 -1.799.000 -1.495.000
Driftskostnader -4.383.000 -3.717.000 -3.174.000 -2.873.000 -2.615.000
Driftsresultat -97.000 249.000 114.000 128.000 -63.000
Finansinntekter 225.000 21.000 28.000 29.000 17.000
Finanskostnader -37.000 -45.000 -24.000 -9.000 -18.000
Finans 188.000 -24.000 4.000 20.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 92.000 224.000 119.000 148.000 -64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 242.000 182.000 23.000 0 11.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 25.000 132.000 199.000 214.000
Sum varige driftsmidler 2.211.000 1.529.000 687.000 776.000 795.000
Sum finansielle anleggsmidler 646.000 567.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.856.000 2.096.000 687.000 776.000 795.000
Varebeholdning 57.000 115.000 128.000 97.000 80.000
Kundefordringer 30.000 74.000 3.000 0 0
Andre fordringer 40.000 15.000 198.000 51.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 17.000 289.000 172.000 75.000
Sum omløpsmidler 359.000 220.000 618.000 320.000 155.000
Sum eiendeler 3.215.000 2.316.000 1.305.000 1.096.000 950.000
Sum opptjent egenkapital 477.000 385.000 161.000 42.000 -106.000
Sum egenkapital 927.000 835.000 611.000 492.000 344.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 128.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 426.000 535.000 0 0 0
Leverandørgjeld 616.000 67.000 17.000 34.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 38.000 16.000 25.000 43.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.208.000 735.000 652.000 527.000 527.000
Sum kortsiktig gjeld 1.862.000 947.000 694.000 604.000 605.000
Sum gjeld og egenkapital 3.215.000 2.317.000 1.305.000 1.096.000 949.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.503.000 -727.000 -76.000 -284.000 -450.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.9 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.8 0.4 0.2
Soliditet 28.8 3 46.8 44.9 36.2
Resultatgrad -2.3 6.3 3.5 4.3 -2.5
Rentedekningsgrad -2.6 5.5 5.9 17.4 -2.6
Gjeldsgrad 2.5 1.8 1.1 1.2 1.8
Total kapitalrentabilitet 4 11.7 10.9 14.3 -4.8
Signatur
21.12.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
21.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex