Det 8. Under AS
Juridisk navn:  Det 8. Under AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95025191
C/O Tor Halvorsen Tyvsøyveien 20 Tyvsøyveien 20 Fax: 61332667
8064 Røst 8064 Røst
Fylke: Kommune:
Nordland Røst
Org.nr: 984369212
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/6/2002 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: platform frisør og inspirasjonshus as
Regnskapsfører: Sør-Hedmark Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.1%
Resultat  
  
105%
Egenkapital  
  
20.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.340.000 1.263.000 868.000 50.000 0
Resultat: 41.000 20.000 45.000 32.000 -18.000
Egenkapital: -160.000 -201.000 -221.000 -266.000 -298.000
Regnskap for  Det 8. Under AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.340.000 1.263.000 868.000 50.000 0
Driftskostnader -1.291.000 -1.229.000 -811.000 -18.000 -18.000
Driftsresultat 49.000 34.000 57.000 32.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -15.000 -11.000 0 0
Finans -8.000 -15.000 -11.000 0 0
Resultat før skatt 41.000 20.000 45.000 32.000 -18.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 41.000 20.000 45.000 32.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 240.000 320.000 396.000 0 0
Sum omløpsmidler 71.000 23.000 19.000 56.000 6.000
Sum eiendeler 311.000 343.000 415.000 56.000 6.000
Sum opptjent egenkapital -260.000 -301.000 -321.000 -366.000 -398.000
Sum egenkapital -160.000 -201.000 -221.000 -266.000 -298.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 471.000 544.000 636.000 322.000 304.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 343.000 415.000 56.000 6.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.340.000 1.263.000 868.000 50.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.340.000 1.263.000 868.000 50.000 0
Varekostnad -253.000 -317.000 -223.000 0 0
Lønninger -330.000 -319.000 -123.000 0 0
Avskrivning -80.000 -76.000 -8.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -628.000 -517.000 -457.000 -18.000 -18.000
Driftskostnader -1.291.000 -1.229.000 -811.000 -18.000 -18.000
Driftsresultat 49.000 34.000 57.000 32.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -15.000 -11.000 0 0
Finans -8.000 -15.000 -11.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 41.000 20.000 45.000 32.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 106.000 140.000 171.000 0 0
Sum Immatrielle midler 106.000 140.000 171.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 134.000 180.000 225.000 0 0
Sum varige driftsmidler 134.000 180.000 225.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 240.000 320.000 396.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 2.000 50.000 0
Andre fordringer 12.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 59.000 23.000 17.000 6.000 6.000
Sum omløpsmidler 71.000 23.000 19.000 56.000 6.000
Sum eiendeler 311.000 343.000 415.000 56.000 6.000
Sum opptjent egenkapital -260.000 -301.000 -321.000 -366.000 -398.000
Sum egenkapital -160.000 -201.000 -221.000 -266.000 -298.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 40.000 74.000 0 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000 35.000 28.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 411.000 468.000 534.000 322.000 296.000
Sum kortsiktig gjeld 471.000 544.000 636.000 322.000 304.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 343.000 415.000 56.000 6.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -400.000 -521.000 -617.000 -266.000 -298.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0 0 0.2 0.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0 0 0.2 0.1
Soliditet -51.4 -58.6 -53.3 -475.0 -4966.7
Resultatgrad 3.7 2.7 6.6 64.0
Rentedekningsgrad 6.1 2.3 5.2
Gjeldsgrad -2.9 -2.7 -2.9 -1.2 -1.0
Total kapitalrentabilitet 15.8 9.9 13.7 57.1 -300.0
Signatur
04.05.2017
STYRETS LEDER ALENE OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex